OTOP นวัตวิถี ของดีจังหวัดกำแพงเพชร บุกตลาด กรุงศรีอยุธยา โชว์ศิลปวัฒนธรรม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (ชมคลิป)
วันที่ 11 ต.ค. 61 ทื่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  จ.พระนครศรีอยุธยา  นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี กิจกรรมการจัดแสดงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีจังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน" โดยมี นายชัยวัฒน์ แสงสี พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมเปิดงาน

นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ในนามคณะทำงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี   กิจกรรมการจัดแสดงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีจังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กล่าวว่า   กรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศ ภายใต้โครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน" ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน ที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว เมืองหลัก-เมืองรอง และระดับชุมชน

 


โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีเป้าหมายในการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน ที่ใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนและเกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชน และเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นการนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนไปจำหน่ายนอกชุมชน และทำให้เกิดรายได้ เฉพาะราย เฉพาะกลุ่ม เท่านั้น

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน