ร้อยเอ็ดวิกฤตหนัก! ฝนทิ้งช่วงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ทำนาข้าวเสียหายนับแสนไร่ จนต้องประกาศภัยพิบัติไปแล้ว 5 อำเภอ
วันนี้(12 ตุลาคม 2561) นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ว่า จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จนต้องประกาศภัยพิบัติไปแล้ว 5 อำเภอ ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีอำเภอปทุมรัตต์ อ.เกษตรวิสัย อ.สุวรรณภูมิ อ.จตรุพักตรพิมาน และอำเภอหนองฮี  พื้นที่กว่าแสนไร่ ในเบื้องต้นได้ประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรไปแล้ว แต่ฝนยังไม่ตกลงมา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ร้อยเอ็ด จึงได้นำเครื่องสูบน้ำลงไปช่วย แต่บางพื้นที่ไม่มีน้ำสูบ บางพื้นที่มีน้ำแต่เป็นน้ำเค็ม จึงได้มอบหมายให้อำเภอที่ประสบภัยฝนทิ้งช่วง ให้การดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด ทั้งแผนปัจจุบันและแผนระยะยาว เรื่องชาวนาไม่มีข้าวบริโภค และได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัตินี้

 

 

 

 

 


ทางด้านนายทรงพันธ์ จันสว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ก็ได้มอบหมายให้ เกษตรอำเภอที่มีการประกาศภัยพิบัติ เดินทางไปติดตามสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่อย่างใกล้ชิด  โดยนายวินัย ลือชา เกษตรอำเภอปทุมรัตต์ ได้นำเครื่องสูบน้ำลงไปช่วยชาวนาแล้ว นายสีทวน คำงาม เกษตรอำเภอเกษตรวิสัย ลงลุยทุ่งกุลาร้องไห้สำรวจพบความเสียหายพื้นที่บริเวณกว้าง ส่วนนายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เข้าพื้นที่ ตำบลทุ่งหลวง บ้านโนนสวรรค์  โดยมีนายเพิ่ม วันดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และชาวนานำลงพื้นที่ บ้านร้านหญ้า บ้านตาหยวกตำบลทุ่งหลวง พบสภาพพื้นที่นาข้างแห้งตายเป็นบริเวณกว้าง กว่า 5 พันไร่ เกษตรกรเดือดร้อน 250 ราย จากนั้นได้เดินทางไปทีบ้านสังข์น้อย ตำบลทุ่งกุลา พบนายพูล บัวลี กำนันตำบลทุ่งกุลา พบพื้นที่นาข้าวแห้งตายกว่า 300 ไร่ เกษตรกร 32 ราย

 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง