**กระทรวงแรงงาน ชู ตำบลรางจระเข้ เสนา กรุงเก่า ต้นแบบ สร้างสวัสดิการจากสิทธิประกันตน มาตรา 40 ได้ 100 %
วันที่ 17 ต.ค.6   ที่ ต.รางจระเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา  พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า” หลังพบว่า สามารถรณรงค์การดำเนินโครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จได้ถึง 100%

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสิทธิแรงงานในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ประชาชนที่ไม่ได้รับสวัสดิการจากสิทธิใดๆ สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ครบถ้วน 100% ซึ่งทำให้ประชากรที่ ต.รางจระเข้ อ.เสนา ได้รับสวัสดิการจากรัฐอย่างครบถ้วน 3 หมู่บ้าน จาก 7 หมู่บ้าน อีกทั้ง เป็นการสร้างหลักประกันทางสังคมให้แก่แรงงานทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

เสียง นายพงศกร มงคลหมู่ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้

ด้านดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 29,623 คน จากสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนประกันสังคม ทั้งสิ้น 6,332 แห่ง จากมีผู้ประกันตน 409,009 คน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดอง อีกทั้ง ขยายความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมตามมาตรา 40 และเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มีความชัดเจน โดยมีเป้าหมายจำนวนแรงงานนอกระบบที่เข้าสู่ประกันสังคมมาตรา 40 ทั่วประเทศ 1 ล้านคน

เสียง นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง