สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีทำบุญเปิดสำนักงานคลัง หลังจากได้ปรับปรุงสำนักงานใหม่ ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมด้วย นางนิภา ลำเจียก รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางนวลจันทร์ อุดมมหาราช คลังเขต 6  นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายชัชชะรัตน์ ชูแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร พันเอกประสาน แสงศิริรักษ์ รอง กกล.รส.จว.กพ. หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้นำองค์กรเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานพิธีกันอย่างเนืองแน่น

สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลเปิดสำนักงานคลัง หลังจากได้ปรับปรุงสำนักงานใหม่

สำหรับในการจัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานคลังจังหวัดในครั้งนี้ เนื่องด้วยสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดใหม่ เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างและบทบาทใหม่ เพื่อตอบสนองนโยบายกรมบัญชีกลาง และกระทรวงการคลังในการให้บริการตามภารกิจในส่วนภูมิภาคพร้อมกับการพัฒนาด้านสถานที่ ให้เป็นมาตรฐานรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านการบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันสมัย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามนโยบายของอธิบดีกรมบัญชีกลาง ภายใต้แนวคิด สำนักงานคลังจังหวัดคืออะไร นึกถึงสำนักงานคลังจังหวัดนึกถึงอะไร สำนักงานคลังจังหวัดที่ไหนๆก็เหมือนกัน  และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร และความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเปิดสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ขึ้น ซึ่งมีคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สื่อมวลชน เดินทางเข้าร่วมภานในงานพิธีเปิดคลังจังหวัดเป็นจำนวนมาก

ด้วยสำนักงานคลังได้ดำเนินการปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดใหม่ เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างและบทบาทใหม่ เพื่อตอบสนองนโยบายกรมกรมบัญชีกลาง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน