น้ำตาท่วมวัด!!! เด็กเมืองคอน แห่บรรพชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยภาพประทับใจ ก้มกราบพ่อแม่
น้ำตาท่วมวัด!!! เด็กเมืองคอนห่บรรพชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยภาพประทับใจ ก้มกราบพ่อแม่ สุดซึ่ง

วันนี้ 20 ต.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักสงฆ์วัดนาสนธิ์ ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการพิธีมหามงคลบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รุ่นที่ 6 โดยมีพระพิทักษ์กรณ์ ฐานุวุฑโฒ ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ดร.สุชาติพงศ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชฎร์ประชานุเคราะห์ 6 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายสุธีร์ จะนะจินดา คณะกรรมการดำเนินการโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รุ่นที่ 6 เป็นผู้กล่าวรายงาน


นายสุธีร์ จะนะจินดา กล่าว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทรงมีพระวิริยะอุสสาหะ มีพระวิสัยทัศน์ยาวไกล มีปัญญาฉลาดหลักแหลมในการปกครองประเทศ ทรงเป็นพระมหาราชาผู้ยิ่งใหญ่กว่าพระมหาราชใดๆในโลก ทรงได้รับการสรรเสริญ สักการะนับถือ บูชา ยกย่องว่าเป็นเทวดาที่ยังมีชีวิตอยู่ของปวงพสกนิกรชาวไทย ทรงครองสิริราชสมบัติเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสิ้นกาลเวลา70 ปี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระภูมินทร์ จึงพร้อมใจกันจัดโครงการพิธีมหามงคลบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รุ่นที่ 6 ขึ้น โดยความร่วมมือกับสำนักสงฆ์วัดนาสนธิ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย และวัดสระเรียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสืบสานในพระราชปณิธาน 0ปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงามให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม  ปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุจำนวน  5 รูป สามเณรจำนวน 59 สามเณร รวมทั้งสิ้น 64 รูป

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน