งานออกพรรษาที่เชียงคาน เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ (มีคลิป)
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561  เวลา 17.00 น.  ที่สามแยกหน้าวัดศรีคุณเมือง  อ.เชียงคาน  จ.เลย  อำเภอเชียงคาน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอ เปิดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานประจำปี 2561  จัดโดยอำเภอเชียงคานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเชียงคาน  โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิด  ท่ามกลางนักท่องเที่ยวจำนวนมาก


นายชัยพงษ์  อาจแก้ว  นายอำเภอเชียงคาน  กล่าวว่า งานประเพณีออกพรรษา ที่เชียงคาน  เป็นงานประเพณีที่ประชาชนชาวเชียงคานได้ร่วมกันสืบสานยึดถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี และร่วมกันอนุรักษ์มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน กว่า 100  ปี  เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรักสามัคคีและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอําเภอเชียงคานให้ แพร่หลาย โดยการจัดงานกำหนดจัดขื้นระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคม 2561 มีกิจกรรมมีการประกวดขบวนแห่ปราสาทผึ้ง การแข่งขันเรือยาว การไหลเรือไฟ พิธีกรรมผาสาดลอยเคราะห์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการแข่งขันฟุตบอล เชียงคานคัพต้านยาเสพติด  พร้อมด้วยมหรศพ การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ตำบล ของดีเมืองเชียงคาน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน