ลูกแม่โจ้ รำลึก “ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย” คนต้นแบบลูกแม่โจ้ เจ้าของวลีอมตะ “งานหนัก ไม่เคยฆ่าคน”
วันที่ 30 ตค 2561 ที่หน้าลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร. วิภาต บุญศรี วังซ้าย มี  ดร อำนวย  ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย ม แม่โจ้ พร้อมคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์แม่โจ้ทุกรุ่น ร่วมงานวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย พิธีวางพวงมาลา สักการะ เจ้าของวลีอมตะ งานหนัก ไม่เคยฆ่าคน”ที่ลูกแม่โจ้ได้ยึดถือปฏิบัติ มากว่า 80 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับ นศ แม่โจ้ โดยปูชนียบุคคลของชาวแม่โจ้ศาสตราจารย์ ดร. วิภาต บุญศรี วังซ้าย เป็นผู้ให้ไว้ มาดูประวัติศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรกของแม่โจ้ เกิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2459 ที่บ้านสันกลาง ต.เวียงใน อ.เมือง จ.แพร่ เป็นบุตรคนที่ 7 ของ นายบุญมา และ บัวเกี๋ยง วังซ้าย มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน สมรสกับนาง สมจินต์ ตุงคผลิน มีบุตร ธิดารวม 4 คน เมื่อวัยเยาว์นั้นท่านได้เริ่มเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดหลวง อ.เมือง จ.แพร่ ส่วนชั้นมัธยมศึกษานั้นเรียนที่โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่ เนื่องจากครอบครัวท่านเป็นผู้มีฐานะดีประกอบกับท่านเองก็เรียนหนังสือเก่งเป็นทุนอยู่แล้ว เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากจังหวัดแพร่ ท่านจึงเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ และเข้าเรียนต่อโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2476 ท่านเรียนอยู่ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้เพียงปีเดียว ก็ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมขึ้นที่แม่โจ้ ท่านจึงย้ายมาเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมแม่โจ้ เป็นรุ่นแรกเมื่อปี 2477 ซึ่งถือเป็นรุ่นบุกเบิกและสร้างแม่โจ้ และจบจากแม่โจ้ เมื่อปี พ.ศ.2478 ก็ได้เข้าบรรจุทำงานเป็นพนักงานยางที่หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 ปีลูกแม่โจ้ รำลึก “ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย” คนต้นแบบลูกแม่โจ้ เจ้าของวลีอมตะ“งานหนัก ไม่เคยฆ่าคน

ในปีถัดมารัฐบาลได้ประกาศให้มีการสอบชิงทุนหลวงไปศึกษาต่อต่างประเทศ ท่านได้ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ เมือง ลอสบานโยส สาขาเศรษฐศาสตร์ จนจบปริญญาตรี เมื่อ พ.ศ.2484 จึงได้กลับมารับราชการเป็นอาจารย์ ที่แม่โจ้ โดยรับตำแหน่งเป็นอาจารย์ผู้ปกครอง พ.ศ.2489 ท่านได้ลงสมัครแข่งขันเป็นผู้แทนราษฎร 2 ครั้ง และได้รับการคัดเลือกในครั้งที่ 2 พอถึงปี พ.ศ.2497 หลวงปราโมทย์จรรยาวิภาต ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอาชีวศึกษาขณะนั้นขอให้ท่านไปช่วยแม่โจ้ ด้วยวิชาความรู้ ความสามารถ อยากให้ไปช่วยปรับปรุงแม่โจ้ ท่านจึงรับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่ชั้นเอก ของโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2499-2519 เป็นเวลา 20 ปี จนกระทั่งได้เป็นอธิการบดีคนแรกของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ถึง 2 สมัยเป็นรปี

ลูกแม่โจ้ รำลึก “ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย” คนต้นแบบลูกแม่โจ้ เจ้าของวลีอมตะ“งานหนัก ไม่เคยฆ่าคน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน