รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ ย้ำ! ฟลัดเวย์ 9,580 ล้านบาท แก้น้ำท่วมเมืองคอนตามโครงการพระราชดำริ ร.9
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 31 ต.ค.61 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ประจำวงษ์  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นในช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการลุ่มน้ำปากพนัง ณ ประตูระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการดูแลรักษา ปรับปรุง และขยายผลการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เป็นรูปแบบใหม่ตามแนวพระราชดำริ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จครบวงจรและสอดคล้องกัน   

 

 

 

 


พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแต่ละพื้นที่มีสภาพปัญหา และความต้องการแตกต่างกัน ซึ่ง สทนช. ได้จัดทำระบบการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ (Area Based) ทั่วประเทศ 66 พื้นที่ รวม 29.70 ล้านไร่ โดยภาคใต้มีทั้งหมด 15 พื้นที่ รวม 10.36 ล้านไร่ เพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาทั้ง น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเค็มรุก พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในพื้นที่ Area Based และการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ เนื่องจากที่ผ่านมา จ.นครศรีธรรมราช เกิดน้ำท่วมหลายครั้ง สาเหตุสำคัญเกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่ ส่งผลให้มีน้ำหลากจากพื้นที่สูงไหลผ่านเมืองลงทะเล แต่ระบบระบายน้ำกลับมีประสิทธิภาพการระบายน้อย และมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ  โดยในปี 2559 และ 2560 พบว่า คลองท่าดี และคลองอื่นๆ มีขีดความสามารถระบายน้ำได้ 268 ลบ.ม./วินาที แต่ปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นมีปริมาณสูงสุด 600 ลบ.ม./วินาที ทำให้น้ำเอ่อท่วมพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อชุมชนเมือง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ซึ่งเมื่อสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ขณะนั้นได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ และเร่งรัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คือ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยปรับปรุงระบบระบายน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยการขุดคลองผันน้ำ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจาก 268 ลบ.ม./วินาที อีก 750 ลบ.ม./วินาที เป็น 1,018 ลบ.ม./วินาที  โดยเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 60 ครม. ได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง วงเงิน 9,580 ล้านบาท คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2561 - 2565  

 

                สำหรับโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่รัฐบาลนี้เร่งขับเคลื่อน เพื่อบรรเทาอุทกภัยที่เกิดจากปริมาณน้ำท่วมที่ไหลผ่านตัวเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่ข้างเคียง ไม่ให้เข้าไปท่วมพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเศรษฐกิจของเมืองเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม และอุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้งประกอบด้วย การปรับปรุงคลองระบายน้ำเดิมเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถระบายน้ำได้มากขึ้น พร้อมทั้งก่อสร้าง ประตูระบายน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำและป้องกันน้ำเค็มหนุนในหน้าแล้ง แบ่งเป็น คลองผันน้ำสาย 1 ขุดคลองผันน้ำจากคลองท่าดี เชื่อมคลองวังวัว ยาว 5.5 กม. คลองผันน้ำสาย 2 ขุดคลองผันน้ำจากคลองหยวด เชื่อมคลองผันน้ำสาย 1 ยาว 0.79 กม. คลองผันน้ำสาย 3 ขุดคลองผันน้ำจากคลองหัวตรุดไปออกทะเล ยาว 12.35 กม.

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง