ผบ.ร.29 เป็นประธาน อำลาทหารปลดประจำการปี 59/2 พร้อมรับทหารใหม่ปี 61/2 เน้นครูฝึกต้องดูแลเหมือนครอบครัวเดียวกัน
   วันที่31ต.ค.2561 พ.อ. สราวุธ  ไชยสิทธิ์ ผบ.ฉก.ลาดหญ้า/ผบ.ร.29 พล.ร.9 จ.กาญจนบุรีเปิดเผยว่า ได้เป็นประธานในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และอำลาชีวิตรับราชการ ของ ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 ณ บริเวณด้านหน้าศาลาไทย ร.29 พัน.1 และได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับทหารกองประจำการดีเด่น  พร้อมทั้งมอบแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับกำลังพล  โดยขอให้ทุกนาย พึ่งระลึกอยู่เสมอว่า ยังคงมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับใช้ ชาติบ้านเมืองในฐานะของทหารกองหนุน ที่ต้องช่วยกันดูแลสอดส่อง และแจ้งข่าวสารที่เป็นภัยคุกคาม ต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ในด้านต่างๆ กลับมายังหน่วย

                           

                           

                           

                           


   เพื่อประโยชน์เเก่ทางราชการ ในการป้องกันเเละเเก้ไขโดยเร่งด่วน รวมถึงให้สร้างการเรียนรู้ ในสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในชุมชน หรือภูมิลำเนาของตนเอง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยขอขอบคุณ ที่ทุกนายได้เสียสละมารับใช้ประเทศชาติ และขอให้กำลังพลทุกนาย ได้นำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ตลอดห้วงที่รับราชการ กลับไปใช้ทำคุณประโยชน์ให้ ประเทศชาติ บ้านเมืองต่อไป

                           

                           

                           

                           


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง