นายกเล็กเมืองร้อยเอ็ด หารือผู้มีส่วนได้เสียเตรียมเปิดเวทีทำประชาพิจารณ์อีกรอบ เพื่อพื้นที่สร้างสวนสาธารณะ ในวันที่ 6 พ.ย. นี้ ณ ลานสาเกตนคร
เมื่อวานนี้( 31 ตุลาคม 2561) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของประชาชนในการหารือรวมพลังเพื่อพื้นที่สร้างสวนสาธารณะเมืองร้อยเอ็ด โดยนำเสนอแนวคิดขอให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชนและประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

 


นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ขอให้จังหวัดร้อยเอ็ดทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อรับทราบแนวคิดของเทศบาลในการพัฒนาพื้นที่เมืองร้อยเอ็ด และขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด คือแฟลต 5 ชั้น  30 ครอบครัว ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 แล้วจำนวน22,000,000 บาท เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่เมืองร้อยเอ็ดในอนาคต

และเนื่องจากในขณะนี้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับทราบว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดหาผู้รับจ้างที่จะก่อสร้างอาคารที่พักดังกล่าว และมีการเข้าสำรวจพื้นที่เตรียมการก่อสร้าง แต่ยังคงเป็นการเตรียมการก่อสร้างในสถานที่เดิมมิได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์แต่ประการใด

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน