สัสดีหนองคาย...ส่งทหารน้องใหม่เข้าสังกัดรับใช้ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ฝึกความอดทนเข้มแข็ง ลด ละ เลิก อบายมุข
วันที่  1 พ.ย. 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย  พ.อ.ดุษฎี  รัตนโกเมศ  สัสดีจังหวัดหนองคาย  เป็นตัวแทนกองทัพบกได้จัดส่งกำลังพลทหารกองประจำการ รุ่นปี 2561  ของจังหวัดหนองคาย  ไปประจำการยังหน่วยฝึกต่างๆ  จำนวน 267 นาย

พ.อ.ดุษฎี กล่าวว่า  น้องๆ ทหารใหม่  ที่รวมตัวกันในวันนี้  ทางสัสดีจังหวัดหนองคาย  จะได้ส่งตัวไปให้ที่มณฑลทหารบกที่ 24,  มณฑลทหารบกที่  21,  ทหารเรือ  และทหารอากาศ โดยมียอดส่งที่ มทบ. 24  จังหวัดอุดรธานี  จำนวน  180 นาย,  มทบ. 21  จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน  37 นาย,  ทหารเรือ  จำนวน  29 นาย  และทหารอากาศ  กองบินที่ 23  จังหวัดอุดรธานี  จำนวน  21 นาย  รวมทั้งสิ้น  267 นาย 

ส่งทหารน้องใหม่เข้าสังกัดรับใช้ชาติ

ทั้งนี้  ทหารใหม่ดังกล่าว  กองทัพบกได้สนับสนุนด้านการศึกษาแก่พลทหารคือ   เมื่อจบม.ต้น จะส่งเรียนให้จบจนถึง ม.ปลาย โดยผ่านระบบการศึกษานอกโรงเรียน  หรือ กศน. เพราะฉะนั้นเมื่อจบการเกณฑ์ทหารกองประจำการแล้ว  ก็จะได้วุฒิการศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจากการฝึกของทหาร  และในช่วงที่ประจำการอยู่นั้นโดยเฉพาะในห้วง 10 สัปดาห์แรก  เขาจะได้ฝึกความอดทน  ฝึกระเบียบวินัย  ฝึกความรู้ทักษะของวิชาทหาร  ได้ออกไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ  และขอฝากไปถึงผู้ปกครองว่า  ไม่ต้องห่วงบุตรหลานของท่าน  เพราะกองทัพบก  ได้มีนโยบายในการดูแลทหารใหม่เป็นอย่างดี  ทั้งอาหาร  เสื้อผ้าความเป็นอยู่  และที่สำคัญกลุ่มคนเหล่านี้  จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างแน่นอน  เมื่อกลับสู่อ้อมอกของครอบครัวแล้ว  พวกเขาจะเป็นคนใหม่มีระเบียบวินัย  มีความอดทน  มีความเข้มแข็ง  และกลับมาเป็นคนใหม่ที่ดีมากขึ้น  ซึ่งจะเห็นความแตกต่างชัดเจน

กษัตริย์ ฝึกความอดทนเข้มแข็ง ลด ละ เลิก อบายมุข

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน