คึกคัก!! งานประเพณีแข่งขันเรือเล็กชาวตำบลขมิ้น พร้อมชมมวย 10 คู่ เฮฮาสนั่นรอบขอบสนามแข่งขันและเวที
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่หนองพาน บ้านบ้านพานพัฒนา หมู่ 10 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น (นายวิศรุต แก้วฝ่าย นายกฯ) และผู้นำชุมชนในพื้นที่ 14 หมู่บ้าน จัดงานประเพณีแข่งขันเรือเล็ก(เรือพายหาปลา)ตำบลขมิ้น ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับตำบลให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งเพื่อสร้างความรัก สมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน และนอกจากนั้นพิเศษปีนี้จัดให้มีการแข่งขันชกมวย(กลางวัน)ขึ้น เพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด


สำหรับการแข่งขันเรือเล็กหรือเรือพายหาปลาตำบลขมิ้น จัดประเภททีม 5 ฝีพาย ประกอบด้วย ทีมชาย-และทีมหญิงภายในเขตตำบลขมิ้น 14 ทีม และทีมนอกเขตตำบลขมิ้น จำนวน 16 ทีม รวม 34 ทีม โดยใช้เรือเล็ก(เรือหาปลา) ที่เตรียมจัดหาให้เพื่อใช้ในการแข่งขัน ระยะเวลาแข่ง 1 วัน ส่วนการแข่งขันชกมวย(กลางวัน)มีคู่มวยขึ้นชกรวม 19 คู่ มีนักชกชาย 12 คู่ และหญิง 12 คู่ โดยใช้เวทีชั่วคราวบริเวณใต้ร่มไม้ริมหนองพานในการชก


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน