วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วยอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้(7 พฤศจิกายน 2561) ที่ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ถนนสุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ได้เป็นประธาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมฯและแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา กว่า 2,000 คน

 

 


ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ส่วนกลาง) ได้กำหนดให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นองค์การของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำ และมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยให้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีกิจกรรมหลัก คือ การประชุมวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มี 4 ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะดำเนินการจัดขึ้น ณ อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และระดับชาติ ซึ่งจะดำเนินการจัดขึ้น ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

นางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กล่าวว่า การประชุมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ก็เพื่อที่จะพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ รวมทั้งคัดเลือกผู้ชนะการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานของระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเป็นตัวแทนร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติต่อไป ซึ่งกิจกรรม ที่ดำเนินการ ในวันนี้ ประกอบด้วย การเปิดประชุมวิชาการตามรูปแบบองค์การนัก วิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน โดยการประชุม  ทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยดังกล่าววิทยาลัย  อาชีวะศึกษาร้อยเอ็ดจะจัดขึ้นในห้วงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

ภาพ/ข่าว โกสิทธิ์ วันโพนทอง ทีมข่าวทีนิวส์ จ.ร้อยเอ็ด
เรียบเรียง / ชูชัย ดำรงสันติสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ร้อยเอ็ด

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน