พร้อมรับมือ!! ผู้ว่าเมืองคอนแถลงเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัย ดินถล่มและคลื่นลมแรง
วันที่ 7 พ.ย. 2561  ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัย ดินถล่มและคลื่นลมแรง จังหวัดนครศรีธรรมราชชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานแถลงข่าวการเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัย ดินถล่มและคลื่นลมแรง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561 โดยมีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ และนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน หรือ สปฉ.ทั้ง 18 ส่วน และสื่อมวลชนสาขาต่างๆ ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม


ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัย ดินถล่มและคลื่นลมแรง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัย ดินถล่มและคลื่นลมแรง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561 (ส่วนหน้า) โดยแบ่งเป็น 4 โซน ประกอบด้วย ส่วนหน้าที่ 1 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้บัญชาการศูนย์ดูแลพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พรหมคีรี ท่าศาลา นบพิตำ สิชลและอำเภอขนอม ,ส่วนหน้าที่ 2 ณ ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ โดยมีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้บัญชาการศูนย์ ดูแลอำเภอจุฬาภรณ์ ทุ่งสง ชะอวด หัวไทร เชียรใหญ่ และเฉลิมพระเกียรติ ,ส่วนหน้าที่ 3 ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ โดยมีนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้บัญชาการศูนย์ ดูแลอำเภอพิปูน ฉวาง ถ้ำพรรณรา ทุ่งใหญ่ นาบอน และบางขัน และส่วนหน้าที่ 4 ณ ที่ว่าการอำเภอปากพนัง โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้บัญชาการศูนย์ ดูแลอำเภอปากพนัง ลานสกา พระพรหม ช้างกลาง และอำเภอร่อนพิบูลย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอำนวยการ สนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย ดินถล่มและคลื่นลมแรงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเบื้องต้นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ (ส่วนหน้า) ทั้ง 4 โซนได้จัดประชุมหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แล้วทั้ง 4 โซน

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน