โกอินเตอร์ !!เฟอร์นิเจอร์บ้านดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ล็อตแรก 100 ชุด มูลค่า 500,000 บาท
วันที่7พ.ย.61 ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนงานไม้บ้านดอนมูล หมู่ 4 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางดรุณี รักษาวงศ์ พาณิชย์จังหวัดแพร่ นายเวธิต สุนทรญาติ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ นายพงศธร กันทะวงค์ ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนแพร่ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนงานไม้บ้านดอนมูล ซึ่งเดิมทางวิทยาลัยชุมชนแพร่ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบพัฒนาเฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และจากการฝึกอบรมดังกล่าวสามารถต่อยอดเป็นเฟอร์นิเจอร์ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

โกอินเตอร์ !!เฟอร์นิเจอร์บ้านดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ล็อตแรก 100 ชุด มูลค่า 500,000 บาท

โดยเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งออกในครั้งนี้ประกอบด้วยเก้าอี้ 100 ตัว โต๊ะกลางขนาด 6 คน จำนวน 10 ตัว และโต๊ะกลางขนาด 4 คน จำนวน 10 ตัว มูลค่ารวมทั้งสิ้น 500,000 บาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เยี่ยมชมกระบวนการผลิตของกลุ่ม และปิดล็อคกุญแจตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมปล่อยรถขนส่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เพื่อส่งต่อไปยังรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

โกอินเตอร์ !!เฟอร์นิเจอร์บ้านดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ล็อตแรก 100 ชุด มูลค่า 500,000 บาท

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน