ปทุมธานี ผวจ.ขับเคลื่อนส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์40วัด700รูป
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่วัดโบสถ์ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสุรินทร์  สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ร่วมเปิดขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 40 วัด 700 รูป ในเครือข่ายโรงพยาบาลปทุมธานี


     การจัดงานโครงการมหกรรมสุขภาพ ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระคุณเจ้าพระราชเมธาจารย์เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ฝ่ายธรรมยุติ) และพระคุณเจ้าพระมหาจุมพล เจ้าอาวาสวัดตำหนัก เจ้าคณะอำเภอสามโคก (ฝ่ายธรรมยุติ) รวมทั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสามโคก เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ สามารถประกอบศาสนากิจได้เต็มที่ และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการอาพาธจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 – สิงหาคม 2562 กลุ่มเป้าหมายคือพระภิกษุสงฆ์ที่จำวัดในพื้นที่เครือข่ายโรงพยาบาลปทุมธานี จำนวน 700 รูป กิจกรรมทั้งหมด 8 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 คัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ฐานที่ 2 โภชนาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรค ฐานที่ 3 ตรวจเอกซเรย์ปอด ฐานที่ 4 ตรวจรักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ ที่อาพาธ ฐานที่5 เภสัชกรให้คำปรึกษาเรื่อง การฉันยา ฐานที่6 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเลิกบุหรี่ ฐานที่7 ทำบุญสุขใส่ใจสังฆทาน ฐานที่8 การช่วยฟื้นคืนชีวิตเบื้องต้น (CPR)


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง