ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาฯลงสตูลเยี่ยมชมความสำเร็จกลุ่มแม่บ้าน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 8 พ.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บก.ทท.(นทพ) พลเอก ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชากาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังและรับฟังความคิดเห็นจากทางด้านพ.อ.วัชรพงษ์ จันทร์หอม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 (ผบ.นพค.45 สนภ. 4 นทพ.) พร้อม ลงตรวจเยี่ยมพูดคุยส่งกำลังใจให้กับเหล่าทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย, อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล


นอกจากนี้บก.ทท.(นทพ) พลเอก ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชากาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ยังได้ร่วมฟังบรรยายสรุปแผนการปฏิบัติงานปี 2562 พร้อมได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาคที่ 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดย มีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาคที่ 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เยี่ยมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพที่หน่วยงานพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาคที่ 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การส่งเสริมได้แก่ผลิตภัณฑ์การแปล แปร์รูป กล้วยประเภทต่างๆโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรทุ่งนุ้ยเจริญทรัพย์ธัชพรรณขนมพื้นเมืองจังหวัดสตูลโดยกลุ่มขนมพื้นเมืองบ้านควนโต๊ะเหลวและและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เครื่องประดับทำจากกะลามะพร้าว โดยกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวบ้านปากปลาซึ่งทั้ง 3 กลุ่มอาชีพหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เข้าให้การส่งเสริมในปีงบประมาณ 2558 ถึง 2562 และ สามารถรวมกลุ่มได้อย่างเข้มแข็งมีผลิตภัณฑ์ส่งจำหน่ายไปทั่วทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นอาชีพหลักในพื้นที่จากนั้นผู้บัญชาการหน่วย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการของชุดผสมเทียมโคเคลื่อนที่หน่วยพัฒนาการคุณภาพชีวิตหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาหน่วยบัญชาการแผนพัฒนาซึ่งให้บริการผสมคนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคแก่เกษตรกรของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอีกด้วย

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน