จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโคราช ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ เตรียมรับมือภัยแล้งในพื้นที่อำเภอโนนสูง (มีคลิป)

วันที่  8  พฤศจิกายน  2561     ที่บริเวณลำน้ำ ลำสะแทด หมู่ที่ 11 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  นาย สุรศิษฐ์ อินทรอุดม นายอำเภอโนนสูง และกลุ่มจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ตำบลธารปราสาท  จำนวนกว่า 40 คน ร่วมกันบรรจุกระสอบทรายจำนวน 200 ใบ ทำคันกั้นลำ ลำสะแทด  ก่อสร้างฝายประชารัฐ คนโคราชร่วมใจแก้ไขภัยแล้งอย่างยั่งยืน  ขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาว 15 เมตร เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงสร้างความรักสามัคคีให้กับประชาชนในชุมชนได้ทำ

จิตอาสาสร้างฝาย

กิจกรรมร่วมกัน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ซึ่งเป็นอำเภอนำร่องของจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยตัวเองอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับอำเภอโนนสูง เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำ มีลำน้ำลำเชียงไกร และลำน้ำ ลำสะแทด ไหลผ่าน ในฤดูฝนจะได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำไหลหลาก และเป็นพื้นที่รองรับน้ำจาก อำเภอโนนไทย   ทำให้ประสบปัญหาน้ำท่วมเกือบทุกปี แต่ในฤดูแล้งจะประสบปัญหาขาด

สร้างฝายด้วยกระสอบทราย
 

แคลนน้ำ เนื่องจากไม่มีเขื่อนกักน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ส่วน ตำบลนางรำ เป็นพื้นที่ ที่ประสบภาวะภัยแล้งหนักมากที่สุด เนื่องจากไม่มีพื้นที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำและไม่มีระบบชลประทาน

โดยชาวบ้าน ได้มีแนวความคิดที่จะสร้างฝายกั้นน้ำขึ้น เพื่อกั้นน้ำลำสะแทด ไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง จึงร่วมกันก่อสร้างฝายประชารัฐคนโคราชร่วมใจแก้ไขภัยแล้งอย่างยั่งยืน 

ภาพ / ข่าว ชานนท์ พิมพ์สิม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน