คนหนองคายสุขภาพดี!!สสจ.หนองคาย ประชุมมอบนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

วันที่ 8 พ.ย.61 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลนาคารา อ.เมืองหนองคาย นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561

คนหนองคายสุขภาพดี!!

นายบัน ยีรัมย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ พ.ศ.2561 – 2565 (รอบปี 2562) โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 Goal Setting มีเป้าหมายที่สำคัญคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ในกระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ได้มีการชี้แจงนโยบายกระทรวงสาธารณสุข , PA , House Model และกรอบแนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2562 ไปแล้วในช่วงเดือนตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2561

สสจ.หนองคาย ประชุมมอบนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานเด่นปี 2561 ในรูปแบบนิทรรศการ การมอบนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้สโลแกน “Healthy Nong Khai คนหนองคายสุขภาพดี” และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และโรงพยาบาลพิสัยเวช รวมจำนวนทั้งสิ้น 300 คน.

ภัทรวินทร์ ลีปาน,มงคล กรรณิการ์,วิษณุ ยุนิลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคาย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง