เอาละซิ!! โรคปากและเท้าเปื่อย ระบาดในวัวบราห์มันวัวนมหลายพื้นที่ของลำพูน-เชียงใหม่ ปศุสัตว์ประกาศแล้ว

เอาละซิ..!!โรคปากและเท้าเปื่อย ระบาดในวัวบราห์มันวัวนมหลายพื้นที่ของลำพูน ปศุสัตว์ประกาศแล้ว

โรคระบาดปากและเท้าเปื่อยในวัวนมวัวพันธุ์ชาวบ้านหวั่นขายไม่ออกขาดทุนหากล้มตายขณะที่ปศุสัตว์ลำพูนประกาศเขตระบาดโรคร้ายแรงหลายพื้นที่

             วันนี้( 8 พ.ย.61 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรชาวบ้านผู้เลี้ยงวัวเนื้อพันธุ์บราห์มัน และวัวนม ในเขตพื้นที่ บ้านสันพระเจ้าแดง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ อำเภอแม่ทา อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และเขตติดต่ออำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนหลายราย ต่างพากันหวั่นวิตก หลังจากได้เกิดโรคระบาด ปากและเท้าเปื่อย ในสัตว์เลี้ยงของตนเอง คือ วัวพันธุ์บราห์มัน และวัวนม เพราะ ในพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรเลี้ยงวัวจำนวนมากหลายหมื่นตัว  พื้นที่ตามประกาศเป็นแหล่งเลี้ยงวัวนม และวัวเนื้อพันธุ์บราห์มัน ทำให้ระยะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัว จึงเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดตามคำแนะนำของสัตวแพทย์

โรคปากและเท้าเปื่อยระบาด หลายพื้นที่ ของ จ.ลำพูน

         ต่อมาทางปศุสัตว์อำเภอบ้านธิ ได้มีหนังสือประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558  ลงนามโดยนายกีรติ ธิแจ้ ปศุสัตว์อำเภอบ้านธิ โดยเนื้อหาระบุว่า ท้องที่บ้านสันพระเจ้าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ได้ตรวจพบว่ามีโคเนื้อป่วย เป็นโรคระบาด ชนิด โรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งโรคนี้เป็นโรคระบาดร้ายแรง อาจติดต่อไปยังโค กระบือ  สุกร แพะ แกะ และสัตว์กีบคู่ได้  ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามมาตร 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558  จึงประกาศให้โดยทั่วกันทราบว่า ท้องที่ในบริเวณดังต่อไปนี้  คือจากหมู่บ้านหรือบ้านไปทางทิศเหนือ จด อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ไปทางทิศใต้ จด ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง ด้านทิศตะวันออก จด ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา และไปทางทิศตะวันตก จด ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ตำบลห้วยยาบ และตำบลบ้านธิ  จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เป็นเวลา 1 เดือนนับตั้งแต่วันประกาศ

วัวพันธุ์บราห์มัน วัวนม ในเขตพื้นที่ อำเภอบ้านธิ และอีกหลายอำเภอ
นอกจากนั้นนั้นยังเตือนว่า ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้าย โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือซากสัตว์ ห้ามมิให้เจ้าของหรือบุคคลใดเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยในพื้นที่ และเมื่อพบสัตว์มีอาการป่วยให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบภายใน 12 ชั่วโมง และหากมีการเคลื่อนย้ายให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ นอกจากนั้นหากพบว่ามีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิต ให้ทำการฝังซากสัตว์ไม่น้อยกว่าระดับผิวดิน 50 เซนติเมตรหากเป็นซากสัตว์ใหญ่ให้ทำการพูนดินกลบหลุมเหนือระดับไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ทั้งนี้ เจ้าของสัตว์ หรือเจ้าของซากสัตว์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสัตวแพทย์ทุกประการ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ชัชวาลย์ คำไท้ ศูนย์ข่าวภาคเหนือ สำนักข่าวทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน