“พรรคประชาธรรมไทย”ประชุมใหญ่พรรคที่เมืองคอน-เลือก“พิเชษฐ์ สถิรชวาล”นั่งหัวหน้าพรรค,“ดร.ชัยวุฑ ตรึกตรอง”นั่งเลขาธิการพร้อมสู้เต็มพิกัด(คลิป)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 พ.ย. 2561  ที่ห้องประชุมโรงแรมราวดี ต.ปากพูน จ.นครศรีธรรมราช ได้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญประชุมปี หลังได้รับการรับรองจาก กกต.เป็นพรรคการเมืองถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เพื่อพิจารณาเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาพรรค แห่งที่ 1 จ.นครศรีธรรมราช (ภาคใต้) โดยมีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ในภาคใต้ 14 จังหวัด ทั้ง 49 เขตและสมาชิกพรรคในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้เดินทางมาร่วมในการประชุมกว่า 500 คน

 

 


โดยวาระแรกได้มีการเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคประชาธรรมไทย ซึ่งในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายพิเชษฐ์ สถิรชวาล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหัวหน้าพรรค ส่วนรองหัวหน้าพรรค 4 คนประกอบด้วยนายสมเพชร วัฒนะทรัพย์ พล.ท.วีระยุทธ  เพชรบัวศักดิ์ พล.ต.ท.สุรพงษ์ เขมะสิงคิ พล.ร.ท.มนตรี สระแก้ว เป็นรองหัวหน้าพรรค 1-4 ตามลำดับ ดร.ชัยวุฑ ตรึกตรอง เป็นเลขาธิการพรรค  นายจรินทร์ หารินไสล เป็รองเลขาธิการพรรค คนที่ 1 พ.ต.อ.เจียร ชูหนู รองเลขาธิการพรรค คนที่ 2  นางสาวกมลวรรณ แจ่มยิ่ง เผ็นเหรัญญิกพรรค  นายสมภื ทิพย์ยอแล๊ะ  เปผ็นนายทะเบียนพรรค  พล.ต.จิรทีปต์ เรืองสมบูรณ์ เป็นผู้อำนวยการพรรค  ผส.ชูชีพ เยาวพัฒน์  เป็นรองผู้อำนวยการพรรค และ นายอนิรุทธิ์ สมุทรโคจร เป็นโฆษกพรรค

 

จากนั้นมีการเลือกคณะกรรมการบริหารสาขาพรรค จ.นครศรีธรรมราช ซึ่ง พ.ต.ท.สุชาติ ชนะคุ้ม เป็นประธานสาขาพรรค  นายประเสริฐ์ ลิมปนัดดา  ว่าที ร.ต.อ.วิรัตน์  อัจฉริยะปัญญา ร.ต.อ.เดชา รอดภัย นายสมพงศ์ เงินสยาม ว่าที่ รต.ศักดิ์มนตรี โภชากรณ์  เป็นรองประธานสาขาพรรค 1-5 ตามลำดับ นายสมพงษ์ มากชุม เลขา ฯสาขา ว่าที่ ร.ต.กวี รักไทรทอง รองเลขา ฯ นางสาววริศรา ผลผลา เหรัญญิก ลภัสรินทร์ รัตนบุรี รองเหรัญญิก นายอะหมัด ศรีเจริญ ทะเบียนสาขาพรรค นางวัลภา หมิแหละหมัน ผู้ช่วยนายทะเบียนสาขาพรรค   นายวรพจน์ บุญญา  เป็นโฆษกพรรค นายราเชนทร์ เครือจันทร์  และนายเสรี  นาคเกิด เป็นรอง โฆษกพรรค

                หลังจากนั้นนายพิเชษฐ์ พร้อมคระกรรมการบริหารพรรคได้แถลงนโยบายพรรคประชาธรรมไทย  โดยนายพิเชษฐ์ กล่าวว่าพรรคประชาธรรมไทยมุ่งหวังที่จะเป็นรัฐบาล เพื่อนำนโยบายไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและประเทศชาติ จะไม่แบ่งแยกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยสามารถร่วมกับทุกพรรคการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลได้ เพื่อนำประเทศไทยออกจากความขัดแย้ง ซึ่งการที่ออกมาประกาศเลือกข้างเป็นการดูถูกประชาชน เพราะในขณะนี้ยังไม่ทราบเลยว่าประชาชนจะเลือกพรรคการเมืองไทย  สำหรับนโยบายที่สำคัญคือการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร การฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยกับซาอุดิอาระเบีย ที่มีปัญหามานาน 30 ปี ทำใหฟ้ทั้งสองประเทศสูญเสียโอกาสเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศไทยที่ก่อนหน้านี้มีแรงงานไทยไปทำงานมากกว่า 2.7 แสนคนสร้างได้เข้าประเทศปีละนับแสนบ้านบาท นอกจากนี้จะสานต่อโครงการเซาท์เทิร์นซีบรอด์ที่ทำทุกอย่างไวพร้อมแล้วและทิ้งไปเฉย ๆ แค่เข้ามาต่อยอดหัวและท้ายก็จะทำให้โครงการนี้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของภาคใต้ได้อย่างมหาศาล รวมทั้งการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการใหม่ทั้งหมด เพราะที่ผ่านมาเป็นหน่วยงานหรือกระทรวงเดียวในโลกที่มีข้าราชการระดับ ซี 11 มากถึง 5-6 คน ทำให้ไม่สามารถบริหารงานสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนโยบายอื่น ๆ ที่สมาชิกพรรคลงพื้นที่และได้เรื่องราวมาจากประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ.

 

ภาพ/ศูนย์ข่าวนคร 24 =ม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

ข่าว  ยุทธนะ เตมะศิริ สำนักข่าวทีนิวส์นครศรีธรรมราช


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน