พาณิชย์จังหวัด- สคบ.ตรวจเข้มร้านดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด ห้ามขายช่วงเทศกาลลอยกระทง 
  เมื่อวันที่ 21 พ.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสระแก้วพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ตลาดสระแก้ว เพื่อตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจการจำหน่ายดอกไม้เพลิง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกไม้เพลิงให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและป้องปราม ไม่ให้เกิดเหตุอันตรายจาก พลุ ประทัดและดอกไม้ไฟ  ในช่วงเทศกาลลอยกระทงนี้และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาและเทศกาลดังกล่าว 


  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และระมัดระวังอันตรายจากอุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองตักเตือน และควบคุมบุตรหลานให้ระมัดระวังการจุดพลุ เล่นประทัด ดอกไม้ไฟ และการปล่อยโคมลอย รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าดอกไม้ไฟ  โดยจากการลงพื้นที่เมื่อพบร้านที่จำหน่ายพลุ ประทัดและดอกไม้ไฟ ได้มีการชี้แจงแก่ผู้ประกอบการการจำหน่ายดอกไม้เพลิงให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และห้ามผู้ประกอบการนำมาจำหน่ายซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลลอยกระทง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน