ปกครองห้วยแถลงร่วมมือกับตำรวจ เร่งป้องกันปราบปรามปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (มีคลิป)
ที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  นาย เดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง พร้อมด้วยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรห้วยแถลง ได้ มอบนโยบาย การทำงานของฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังจาก ทางรัฐบาลมีการเน้นย้ำในเรื่องการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างความสามัคคี โดย เน้นการดำเนินงาน 3 มาตรฐาน ป้องกัน บำบัด ปราบปราม

 

 

เร่งปราบปรามยาเสพติด

ดำเนินการติดตามและรายงานสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถติดตามข้อมูล สถานการณ์ การรายงานผลจากหน่วยปฏิบัติทุกวันแบบเรียลทามส่งตรงจากในพื้นที่ มีระบบรับแจ้งข่าวสารจากประชาชน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันเหตุการณ์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะด้านดิจิทัล  โดยทางฝ่ายปกครองอำเภอห้วยแถลง และ สถานีตำรวจภูธรห้วยแถลง จึงได้บูรนาการร่วมกัน ในการป้องกันปราบปรามปัญหายาเสพติด

 

 

 

มอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจ

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน