ชมรมฟุตบอลสำนักงานอัยการสูงสุด จัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ และ ฟุตบอล เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
       เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  ที่ผ่านมา  ชมรมฟุตบอลสำนักงานอัยการสูงสุด  นำโดยนายวงศ์สกุล  กิตติพรหมวงศ์   อธืบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษสำนักงานอัยการาสูงสุด  พร้อมด้วย  คณะอัยการภาค2  นำโดยท่านสิทธิพร  ครุฑนาค  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดี  ศาลสูงภาค2  ทำการแข่งขันกอล์ฟ  ณ  สนาม  Bangpra Golf Club  และ  ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์  ณ  สนามกีฬาเทศบาลบางพระ  เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของคณะอัยการ เมื่อแข่งขันกีฬาเสร็จสิ้น  จึงทำการสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกัน  ณ  ่โรงแรมเดอะครกอ่างศิลา บางแสน


ในการนี้  มีผู้เข้าร่วมลงแข่งขันฟุตบอล  ประกอบด้วย  
1.สุจิต อ่ำพันธ์ รองอัยการสูงสุด ที่ปรึกษา
2.สัมพันธ์ สาระธนะ Head Coach
3.วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ หัวหน้าทีม
4.ณรงค์ชัย ปอพานิชกรณ์
5.ปริญญา โปตะวณิช 
6.จุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์  
7.ธรัมพ์ ชาลีจันทร์ 
8.วิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์  
9.วิวัฒน์ พิณเมืองงาม 
10.ชัยชนะ พันธุ์ภักดีดิสกุล 
11.จรูญ ธีรนานนท์ 
12.วีรยุทธ เนติวุฒิพงศ์ 
13.ณรงค์ ศรีระสันต์ 
14.คมคะเน หงส์ธนนันท์
15.นรินทร์ นันทิพานิชย์  
16.ธนา จินตณวิชญ์ 
17.กฤษฎา กสานติกุล 
18.ธีระพงศ์ ศานติมารค 
19.พณิชพงศ์ วัชระ 
20.วีระชาติ ศรีบุญมา
21.อาคม ทองศิริ 
22.จุฬาพงษ์ รัตนตรัยวงศ์
23.บวร โยธะคง 
24.ศิระ โพตรานุภาพ 
25.วรินทร พานิช 
26.ธรรมปพนธ์ วงศ์ชนะภัยพาล 
27.ทรงพล สงวนจิตร 
28.วรพงษ์. ทองแก้ว 
29 ธีรรัตน์ มังคุด   
30.ณฐกร นวลทอง 
และ  พจนารถ เหลืองประเสริฐ M Staff Coach

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน