พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ!! ท่องเที่ยวและกีฬาหนองคาย เปิดการแข่งขันฟุตซอล ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26 พ.ย. 2561 ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อ.เมืองหนองคาย นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานหนองคาย เปิดการแข่งขันฟุตซอล ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย จัดขึ้น


นายกระจ่าง ขอนดอก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีนโยบายเพื่อพัฒนาการกีฬาให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านกีฬาสามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและพัฒนาการจัดการด้านการกีฬาในจังหวัด และพัฒนาประเทศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการภายในชุมชน เพื่อการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสร้างนักกีฬาให้มีศักยภาพและเป็นตัวแทนของจังหวัดสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นไป เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการด้านการกีฬาของประเทศโดยให้การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนากีฬาภายในจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการกีฬาทุกระดับ

สำหรับการแข่งขันฟุตซอล ประจำปีงบประมาณ 2562 กำหนดจัดการแข่งขัน 2 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 12 ปี และรุ่นอายุ 16 ปี (ประเภทชาย) โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันรุ่นอายุ 12 ปี จำนวน 12 ทีม และรุ่นอายุ 16 ปี จำนวน 16 ทีม.

ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคาย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน