กระบี่เอาจริง เดินหน้าบูรณาการร่วมส่วนเกี่ยวข้อง ป้องกันปราบปรามยาเสพติด
เอาจริง รองผู้ว่าฯกระบี่ พร้อมส่วนที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าร่วมกำหนดแผนป้องกันปราบปรามยาเสพติด  ตามนโยบายรัฐบาล จัดทำแผนบูรณาการร่วมตำรวจ ปกครอง ปิดล้อมตรวจค้น จับกุม เข้มข้น

  วันที่ 26 พ.ย.61 นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกระบี่คณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ปกาสัย ศาลากลางจังหวัดกระบี่เลขที่ 5 โดยมี นายนันทวัฒน์ เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่ นายธวัช จงรักษ์ภูวนาถ ปลัดอำเภอหัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกระบี่ นายอดุลย์ งามผิว ผอ.ส่วนประสานพื้นที่สำนักงานปปส.ภาค 8 ส่วนราชการต่างๆที่เป็นคณะกรรมการประจำศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุม

 

 

 


ที่ประชุมได้รับทราบนโยบายของผู้บังคับบัญชา และสถานการณ์ การระบาดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งได้กลายเป็นแหล่งพัก และจำหน่ายยาเสพติด และมีการประเมินว่าภาคใต้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแผนปฏิบัติการปี 2562 กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่กระบวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงจรการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจนโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่นๆที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ  เป้าประสงค์คือสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด ส่วนแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2562.กำหนดแผนงานป้องกันในการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและ 450 แห่งเยาวชนนอกสถานศึกษา 100 คนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่แรงงานในสถานประกอบการ 500 แห่ง 5000 คน. แก้ไขปัญหาหมู่บ้านชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น 677 แห่งแผนการบำบัดรักษา กำหนดบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด รวม 4,218 ราย ติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู 290 รายและในแผนงานด้านการปราบปราม กำหนด จับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญจับกุมตามหมายจับ 7 ข้อหาและตามพระราชบัญญัติมาตรการฯ พศ. 2534 จำนวน 1,000 คดี. มูลค่าทรัพย์สินคดียาเสพติดที่เลขาธิการ ปปส. อนุมัติให้ยึดหรืออายัด 12 ล้านบาทเศษ

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน