เมืองคอน หารือ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ชมคลิป)
วันที่ 27 พ.ย. 2561 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการด้านบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในทุกวันอังคารของสัปดาห์ ทั้งในส่วนของโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ,โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยความคืบหน้าการดำเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 มีความก้าวหน้าการจัดหาที่ดินจากทั้งหมด 1,770 แปลง ได้ดำเนินการสำรวจปักหลักเขตแล้ว 1,712 แปลง มีการเก็บคำร้อง/คำขอแล้ว 1,021 แปลง ดำเนินการรังวัดแล้ว 970 แปลง เข้าตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว 510 แปลง จัดทำบัญชีขออนุมัติค่าที่ดินแล้ว 277 แปลง จัดทำบัญชีขออนุมัติค่ารื้อย้ายทรัพย์สินแล้ว 270 ราย และมีการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินแล้ว 245 แปลง รวมทั้งมีการจ่ายเงินค่ารื้อย้ายทรัพย์สินแล้ว 261 ราย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน