อยุธยาศึกษา มรภ.กรุงเก่า เตรียมพื้นที่โชว์งานศิลปะ งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก และเตรียมสร้าง หอศิลป์แห่งชาติ"อยุทยา" ร่วมสมัย
ที่บริเวณ โบราณสถาน วัดไตรตรึง  อุทยานประวัติศาสตร์บึงพระราม   จ.พระนครศรีอยุธยา  ดร.ดุลย์พิชัย  โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยดร.จงกล เฮงสุวรรณ  ผู้อำนวยการศูนย์อยุธยาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ที่ปรึกษาฯ  คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดแถงข่าว ศูนย์อยุธยาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เตรียมพื้นที่ในการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่องานมรดกโลกในวันที่ 6-17ธันวาคม  พร้อมทั้งเตรียมจัดสร้าง หอศิลป์แห่งชาติ  “อยุทยา” ร่วมสมัย เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ สร้างแหล่งเรียนรู้ และ อนุรักษ์งานด้านศิลปะ และวัฒนธรรม ของศิลปินทั้งรุ่นเก่าและใหม่  ให้กับนิสิตนักศึกษา ประชาชน ทั่วไป ได้ศึกษาเข้าถึง  เล็งเห็นคุณค่าของงานศิลปะอย่างแท้จริง   อีกทั้งยังเป็นสถานที่รวบรวมผลงานศิลปะ  ของอัครศิลปิน ที่งดงาม อันทรงคุณค่า  โดยมี อาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี เป็นอดีตสมาชิกวงคาราบาว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ร่วมเป่าขลุ่ยประกอบการแสดงจินตลีลาที่อ่อนช้อย  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ และ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

เสียง ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ดร.ดุลย์พิชัย  โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในการแถลงข่าวในวันนี้ สิ่งแรกเกี่ยวกับการดำเนินการสร้างหอศิลป์แห่งชาติ  “อยุทยา”ร่วมสมัย ที่ ตึกคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่วนที่สอง สถานที่แถลงข่าวในวันนี้จะใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะต่อเนื่องไปถึงงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ที่จะมาถึงในวันที่ 7-16 ธันวาคมนี้ พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบกำกับดูแลของอยุธยาศึกษา และส่วนที่สาม จะใช้พื้นที่เป็นที่รับรองของการประชุมผู้นำองค์กรพระพุทธศาสนา ทั่วโลกที่จะมาประชุมกันในวันที่ 28-29 ธันวาคมนี้

การแสดงจินตลีลาที่อ่อนช้อย ประกอบเพลง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน