คณะสงฆ์ อยุธยา เปิด สอบนักธรรม ศึกษาสนามหลวง ชั้นโท – เอก ประจำปีการศึกษา 61 มี พุทธศาสนิกชน ร่วมสอบกว่า 30,000 คน
วันที่ 29 พ.ย.2561 ที่ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร  เป็นประธานในพิธีเปิด สอบนักธรรมชั้นโท – เอก และธรรมศึกษา สนามหลวงประจำปีการศึกษา 2561  โดยมี พระอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน เป็นผู้นำโอวาทของแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวให้กับผู้เข้าสอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ การจัดสอบในครั้งนี้ ซึ่งแบ่งสนามสอบ มีทั้งหมด 40 สนามสอบ ในเขตแต่ละ 16 อำเภอ มีนักเรียน ประชาชน ผู้เข้าสอบ จำนวน 30,624 คน โดยมี พระครูเกษมจันทวิมล เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ พร้อมด้วย คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่เข้าสอบ


เนื่องด้วยประเทศไทยดำรงอยู่อย่างสงบร่มเย็นมาถึงปัจจุบันนี้ ก็ด้วยเหตุที่บรรพบุรุษของเราได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตคำสั่งสอนได้รับการนำมาประยุกต์ใช้ในทุกบทบาทหน้าที่ความดำรง ตั้งมั่นของพระพุทธศาสนาอาศัยเหตุที่สำคัญ 2 ประการคือปริยัติการศึกษาศาสนธรรมอย่างหนึ่งปฏิบัติคือการฝึกหัดกายวาจาใจให้ดำเนินไปตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วนั้นอย่างหนึ่ง การจะมีปัญญานั้นย่อมเกิดแต่การศึกษาหลักธรรมคำสอนให้รู้และเข้าใจตรงตามความเป็นจริงและนำความรู้ความเข้าใจที่ได้มาอบรมฝึกฝนตนให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบย่อมเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและสังคม


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง