หมู่เรือลาดตระเวนร่วมไทยเวียดนามเลี้ยงรับรอง ในโอกาสเข้าเยี่ยมเมืองท่าฟูก๊วก
      เมื่อคืนที่ผ่านมา ( 5 ธันวาคม 2561) นาวาเอกปพน หาญไพบูลย์ ผู้บังคับหมู่เรือลาดตระเวนร่วม ไทย-เวียดนาม (มรวน.) เป็นประธาน ในการจัดงานเลี้ยงรับรองบนเรือหลวงรัตนโกสินทร์ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมเมืองท่าฟูก๊วก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการนี้ นาวาเอก หว๋อ ดึ๊ก เตียน รองผู้บัญชาการภาคทหารเรือที่ 5 นาย เหงียน เวี๊ยด ธงห์ รอง ผอ.ฝ่ายการต่างประเทศ ประจำจังหวัดเกียนยาง พร้อมคณะนายทหารของ ภทร.5 ,กองกำลังป้องกันชายแดนจังหวัดเกียนยาง และสำนักงานฝ่ายความมั่นคงของเวียดนามเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของหมู่เรือในการเข้าเยี่ยมเมืองท่า    ภายในงานมีการจัดอาหารรับรองที่จัดทำโดยสหโภชน์ (พ่อครัว) ของเรือทั้งสิ้น นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดฉายวีดิทัศน์การเดินทาง/การลาดตระเวนร่วม ของหมู่เรือฯ ทั้งสองประเทศ  และการแนะนำการท่องเที่ยวของไทย การจัดงานเป็นไปด้วยไมตรีอันดียิ่งและเป็นกันเอง


       นาวาเอกปพน ฯ ได้กล่าวต้อนรับความว่า การเยือนเวียดนามของหมู่เรือลาดตระเวนร่วมฯ กองทัพเรือไทย นับเป็นนิมิตรหมายอันดีของความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างเวียดนามและไทย โดยเฉพาะกองทัพของทั้งสองประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเยือนเวียดนามในครั้งนี้จะทำให้กำลังพลกองทัพเรือของไทยได้เข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ของคนเวียดนามที่อาศัยอยู่เมืองฟูก๊วกมากขึ้น และเป็นการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันของทหารเรือทั้งสองประเทศอีกด้วย

     นาวาเอก หว๋อ ดึ๊ก เตียน กล่าวว่าเวียดนามและไทยคือสองประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนทางทะเลติดต่อกัน มีความคล้ายคลึงกันทั้งทางด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี อีกทั้งสองประเทศยังเป็นสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียนอีกด้วย ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา ความสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านการทหารของทั้งสองประเทศมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนการประชุม การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูงเยือนซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้นำไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีและเป็นการเสริมสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันให้แนบแน่นยิ่งขึ้น


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน