หมู่เรือลาดตระเวนร่วมไทยเวียดนามเลี้ยงรับรอง ในโอกาสเข้าเยี่ยมเมืองท่าฟูก๊วก

      เมื่อคืนที่ผ่านมา ( 5 ธันวาคม 2561) นาวาเอกปพน หาญไพบูลย์ ผู้บังคับหมู่เรือลาดตระเวนร่วม ไทย-เวียดนาม (มรวน.) เป็นประธาน ในการจัดงานเลี้ยงรับรองบนเรือหลวงรัตนโกสินทร์ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมเมืองท่าฟูก๊วก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการนี้ นาวาเอก หว๋อ ดึ๊ก เตียน รองผู้บัญชาการภาคทหารเรือที่ 5 นาย เหงียน เวี๊ยด ธงห์ รอง ผอ.ฝ่ายการต่างประเทศ ประจำจังหวัดเกียนยาง พร้อมคณะนายทหารของ ภทร.5 ,กองกำลังป้องกันชายแดนจังหวัดเกียนยาง และสำนักงานฝ่ายความมั่นคงของเวียดนามเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของหมู่เรือในการเข้าเยี่ยมเมืองท่า    ภายในงานมีการจัดอาหารรับรองที่จัดทำโดยสหโภชน์ (พ่อครัว) ของเรือทั้งสิ้น นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดฉายวีดิทัศน์การเดินทาง/การลาดตระเวนร่วม ของหมู่เรือฯ ทั้งสองประเทศ  และการแนะนำการท่องเที่ยวของไทย การจัดงานเป็นไปด้วยไมตรีอันดียิ่งและเป็นกันเอง


       นาวาเอกปพน ฯ ได้กล่าวต้อนรับความว่า การเยือนเวียดนามของหมู่เรือลาดตระเวนร่วมฯ กองทัพเรือไทย นับเป็นนิมิตรหมายอันดีของความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างเวียดนามและไทย โดยเฉพาะกองทัพของทั้งสองประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเยือนเวียดนามในครั้งนี้จะทำให้กำลังพลกองทัพเรือของไทยได้เข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ของคนเวียดนามที่อาศัยอยู่เมืองฟูก๊วกมากขึ้น และเป็นการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันของทหารเรือทั้งสองประเทศอีกด้วย

     นาวาเอก หว๋อ ดึ๊ก เตียน กล่าวว่าเวียดนามและไทยคือสองประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนทางทะเลติดต่อกัน มีความคล้ายคลึงกันทั้งทางด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี อีกทั้งสองประเทศยังเป็นสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียนอีกด้วย ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา ความสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านการทหารของทั้งสองประเทศมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนการประชุม การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูงเยือนซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้นำไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีและเป็นการเสริมสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันให้แนบแน่นยิ่งขึ้น

      กองทัพเรือของทั้งสองประเทศ ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการลาดตระเวนร่วมและการสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1999 ซึ่งปัจจุบัน ทร.ทั้งสองประเทศประสบความสำเร็จในการลาดตระเวนร่วมฯ ทั้งสิ้น 38 ครั้ง อีกทั้งระหว่าง ห้วงการ ลว.ร่วมฯ ทั้งสองฝ่ายยังมีการฝึกร่วมกัน เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การปราบโจรสลัด และอื่น ๆ นำไปสู่การจัดระเบียบทางทะเลตามแนวชายแดนระหว่างกัน ในการมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ของประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของกองทัพเรือทั้งสองประเทศอีกด้วย

      นาย เหงียน เวี๊ยด ธงห์ รอง ผอ.ฝ่ายการต่างประเทศ ประจำจังหวัดเกียนยางกล่าวว่า ในนามผู้แทนกองทัพประชาชนเวียดนาม ประชาชนเวียดนาม และกองกำลังทหารประจำจังหวัดเกียนยาง ขอกล่าวยินดีต้อนรับคณะหมู่เรือลาดตระเวนร่วมของกองทัพเรือ แห่งราชอาณาจักรไทย ในโอกาสเดินทางแวะเยี่ยมเมืองท่า

ฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม และขออวยพรให้กำลังพลทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขตลอดห้วงเวลาที่พำนักอยู่ประเทศเวียดนาม จากนั้นเป็นการเชิญชวนดื่มอวยพรให้แก่กันและกันตามประเพณีชนิดต้องหมดแก้วทุกครั้ง ทำเอาทหารเรือไทยหน้าแดงด้วยพิษสุราเหล้าขาวเกินกว่า 40 ดีกรี ไปตามๆ กัน

      การเยี่ยมเมืองท่าฟูก๊วกในครั้งนี้ ได้รับการประสานงานและอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่งจาก นาวาเอกวรพาท รัชตะสังข์ ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานฑูตไทย ณ กรุงฮานอย มากำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับคณะเยี่ยมเมืองท่าฯ ตลอดระยะเวลาของการเยี่ยมเมืองท่าฟูก๊วก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนามในครั้งนี้

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน