ทร กลับไทย บ๊าย บาย ฟูก๊วก เวียดนาม ภารกิจร่วมมือทางทะเลชื่นมื่น
       ภารกิจสานสัมพันธ์กองทัพเรือไทย-สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สำเร็จตามความมุ่งหมาย ทัพเรือเวียดนามทำพิธีส่ง นาวาเอกปพน หาญไพบูลย์ ผู้บังคับหมู่เรือเดินทางพร้อมคณะ เยี่ยมเมืองท่าฟูก๊วก  ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.- 7 ธ.ค.61 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ของทั้งสองประเทศ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

        วันนี้ ( 6 ธ.ค.61) นาวาเอก หลุก ดึ๊ก เตียน (Luc Duc Tien) รองเสนาธิการภาคทหารเรือที่ 5 กองทัพเรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผู้แทนจากภาคทหารเรือที่ 5 เดินทางมาทำพิธีส่ง คณะหมู่เรือเดินทางฯ พร้อมกำลังพลจาก เรือหลวงรัตนโกสินทร์ และเรือหลวงคำรณสินธุ รวม 136 นาย กลับสู่ประเทศไทยอย่างอบอุ่นและสมเกียรติ


       นาวาเอกปพนธ์ ฯ กล่าวว่า การที่กองทัพเรือไทย โดยพลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้อนุมัติส่งเรือหลวงรัตนโกสินทร์ และเรือหลวงคำรณสินธุ พร้อมกำลังพล 136 นาย เดินทางมาเยือนเมืองท่าฟูก๊วก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นครั้งแรกนั้น ถือได้ว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือเวียดนามไปอีกระดับหนึ่งให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของผู้พบเห็นและเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำของกองทัพเรือไทย กับกองทัพเรือเวียดนาม ที่มีสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง

     ผบ.หมู่เรือเดินทางนังได้กล่าวต่ออีกว่า ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่   7 ธันวาคม 2561 นับเป็บภารกิจสำคัญที่กองทัพเรือไทยในนามของรัฐบาลไทย ได้เดินทางไปเยือนเมืองท่าเพื่อสืบสานสัมพันธภาพ ระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในทะเล ก็จะสามารถคลี่คลายไปได้โดยการประสานงานกัน สำหรับเรื่องเรือประมงของเวียดนามที่รุกล้ำน่านน้ำเข้ามาทำการประมงในเขตพื้นที่ด้านอ่าวไทยนั้น ก็ได้มีการประสานให้กองทัพเรือเวียดนามได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เรือประมงเข้าใจในเรื่องของกฎหมายในทะเล ของประเทศ ไทยที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่ในขณะนี้ด้วย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน