กก.สหกรณ์ออมทรัพย์ ตร.เชียงใหม่ยื่นหนังสือทวงถาม ผบช.5ขอให้วางตัวเป็นกลาง
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ฯ ยกขบวนทวงถาม ผบช.ภ.5 อีกครั้ง พร้อมขอร้อง พล.ต.ท.มนตรี สัมบุญญานนท์” ให้ตำรวจภูธรจังหวัดวางตัวเป็นกลาง กรณีเลือกตั้งประธานสหกรณ์คนใหม่ล่ม เพราะตัวแทนสมาชิกกลุ่มที่ 1 วอล์กเอาท์อ้างรอแต่งตั้ง ผบก.คนใหม่เสร็จก่อน  เผยกรรมการ และสมาชิกประสงค์จะให้มีการเลือกตั้งอย่างอิสระ ส่วนในอดีต 42 ปีมาไม่เคยมีปัญหาเพราะตัวแทนกลุ่มต่างๆเลือกผู้บังคับบัญชาอยู่แล้ว ส่วนการเลือกตั้งหนนี้มีคนเข้าแข่งขัน จึงต้องดำเนินการตามระเบียบ  ตามที่ พ.ต.ท.สมหวัง  คำทอง ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด หมายเลข 2. ร่วมกับ ร.ต.ท.วรวิทย์ ใจเงิน, ด.ต.นิคม อนุพงศ์พักตร์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ พ.ต.อ.จำเริญ ชัยมงคล และ ร.ต.ต.วินัย วิพัฒนการกุล  กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ พร้อมสมาชิกสหกรณ์ฯ ร้องเรียนต่อ พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร(ผบช.)ภาค 5 เพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งประธานสหสกรณ์ฯ โดยเปิดโอกาสแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด(ที่เป็นสมาชิก)ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกลุ่ม และคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ฯ ที่จะมีขึ้นเร็ว ๆนี้

กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ พร้อมสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้ายื่หนังสือทวงถาม ขอให้ตำรวจระดับบังคับบัญชาวางตัวเป็นกลาง

เมื่อบ่ายวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 พ.ต.อ.จำเริญ ชัยมงคล กรรมการสหกรณ์ฯพร้อมคณะได้เดินทางไปยื่นหนังสือกับ พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ อีกครั้ง โดยมี พ.ต.อ.สมยศ แก้วบังเกิด รองผู้บังคับการอำนวยการ (อก.ภ.5) ออกมารับหนังสือ ซึ่งทวงถามถึงการร้องเรียนครั้งก่อนว่า ได้ดำเนินการไปอย่างไรแค่ไหนแล้ว เพราะคณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์มีความห่วงใยว่า ถ้ามีการกำหนดวันเลือกตั้งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด อีกครั้ง จะเกิดปัญหาขึ้นอีก จึงมาขอย้ำให้ ผบช.ภ.5 ได้บันทึกเป็นคำสั่งหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เพื่อนข้าราชการตำรวจที่เป็นกลุ่มที่ 1 รวมทั้งกลุ่มอื่นๆ อีก 3 กลุ่ม ทั้งตำรวจนอกสังกัด นอกพื้นที่ และข้าราชการตำรวจบำนาญได้ออกเสียงเลือกตั้งอย่างอิสระ ตาม พ.ร.บ.การสหกรณ์ฯ พ.ต.อ.จำเริญ ชัยมงคล กรรมการสหกรณ์ฯ กล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมา 42 ปีที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ไม่เคยมีปัญหาการประชุมล่ม ไม่มีการเดินออกจากที่ประชุมหรือวอล์กเอาท์เลย การบริหารงานสหกรณ์ก็ราบรื่นดี มีผลกำไรสามารถแบ่งปันสมาชิกได้ครบถ้วน เพราะสมัยที่ผ่านมานั้น เมื่อมีการเปิดรับสมัครผู้จะเป็นประธานสหกรณ์ก็ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน จึงเท่ากับผู้บังคับบัญชาได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานทุกครั้ง แต่ครั้งนี้เมื่อสหกรณ์เปิดรับสมัคร ปรากฏว่ามีผู้เข้าแข่งขัน คือ พ.ต.ท.สมหวัง  คำทอง ข้าราชการบำนาญ(ตชด.) เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว จึงประกาศรายชื่อ และพอถึงวันประชุมใหญ่มีการเลือกตั้ง ปรากฏว่าตัวแทนสมาชิกกลุ่มที่ 1 คือข้าราชการประจำ(ตำรวจ) 125 นายเดินออกที่ประชุม ทำให้ไม่ครบองค์ประชุมจึงต้องเลิกประชุมไป

กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ พร้อมสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้ายื่นหนังสือทวงถาม ขอให้ตำรวจระดับบังคับบัญชาวางตัวเป็นกลาง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน