อ่างทอง ผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแล
เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ 6 ธ.ค. 61  ที่บริเวณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมคนพิการจังหวัดอ่างทอง  หมู่ที่ 3  ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  นาย โอม  พลาณิชย์  ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัท  การบินไทย  จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร  กล่าวให้โอวาท  และปิดโครงการ  ฝึกงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแล  ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ซึ่งสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง  ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท  การบินไทย  จำกัด (มหาชน)  โดยมี นาย รัฐฐะ  สิริธรังศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นาย ดำรงไชย  ภู่สุวรรณ์  นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง  คณะกรรมการ  คณะทำงาน  หน่วยงานราชการ  คนพิการและผู้ดูแล  ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธี

 

อ่างทอง ผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแล

ด้าน นาย โอม  กล่าวว่า  โครงการ  ฝึกงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแล  ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2556  โดย บริษัท  การบินไทย  จำกัด (มหาชน)  ได้สนับสนุนให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้  คณะกรรมการ  คณะทำงาน  และทีมวิทยากร  ได้ทำการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะงาน ด้วยกัน 2 หลักสูตร  ได้แก่  หลักสูตรการฝึกทักษะวิชาชีพด้านไอทีที่ตลาดต้องการ  และหลักสูตรการเพาะเห็ด  การแปรรูปและการทำปุ๋ยหมัก  โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 198 คน  รวมระยะเวลา 6 เดือน  หรือจำนวนรวม 602 ชั่วโมง  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561  โดยผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วยคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  ซึ่งจัดรูปแบบในการดำเนินงานโครงการ  ประกอบด้วย  การบรรยาย  การปฏิบัติจริง  การออกฝึกงานจริงกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภาครัฐ  โดยผู้เข้าฝึกอบรมได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ทุกประการ  จึงได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จในการฝึกอบรม  แบ่งเป็นหลักสูตรการฝึกทักษะวิชาชีพไอทีที่ตลาดต้องการ จำนวน 40 คน  พร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้คนละ 1 เครื่อง  และหลักสูตรการเพาะเห็ด  การแปรรูปและการทำปุ๋ยหมัก  จำนวน 158 คน  จะได้รับมอบโรงเรือน จำนวน 2 หลัง  ก้อนเห็ดฟรี จำนวน 3,000 ก้อน  รวม 450,000 ก้อน  นำไปสร้างอาชีพหารายได้ให้กับตนเองต่อ

 

 

 

อ่างทอง ผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแล

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน