แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา (วันพ่อแห่งชาติ)ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                ทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษา (วันพ่อแห่งชาติ) ๕ ธันวาคม  มหาราช  โดยภาคเช้า ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย  จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม นำพสกนิกร ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน ๒๙ รูป และในตอนสายวันเดียวกัน นำข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านวางพานพุ่มและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ.ศาลาประชาคมอำเภอขุนยวม

พสกนิกรแม่ฮ่องสอนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

อำเภอปาย นายสังคม  คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย นำข้าราชการ ตำรวจ ทหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 29 รูปและถวายพานพุ่ม ถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ.ศาลาประชาคมอำเภอปาย         อำเภอปางมะผ้า นายจรูญ  สร้อยจิต นายอำเภอปางมะผ้า ร่วมกับ พ.ต.อ.สุรกิจ  ศรีมนัส  ผกก.นำหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร  เหล่าพสกนิกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมวางพานพุ่ม ถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ.ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า โดยภาคเช้าทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน  ๙  รูป

5 ธันวามหาราชเจ้าพระผู้มีพระคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน