ร่วมด้วยช่วยกัน!! เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงแขกขุดมันสำปะหลังช่วยชาวบ้านลดรายจ่าย

ฝ่ายปกครองด้านความมั่นคงอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นำกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดน กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้านร่วมลงแขกขุดมันสำประหลังช่วยเหลือชาวบ้านที่ขาดแคลนแรงงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านในการลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางด้านการเกษตร พันจ่าเอกอนุสิทธ์ บัวหุ่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นำกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดน หรือ อส.พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน จำนวนกว่า 30 คน ร่วมลงแขกช่วยขุดหัวมันสำประหลังในแปลงปลูกมันสำประหลังของ นายสุบิน เปี่ยมนอง อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 110 หมู่ 2 บ้านโพนทัน ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านที่ขาดแคลนแรงงานในฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการขุดหัวมันสำประหลัง เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตหัวมันสำประหลังกำลังออกสู่ตลาด จะได้เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานไปขุดหัวมันสำประหลัง และลดต้นทุนการผลิตลงอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งนอกจากจะเป็นช่วยเหลือชาวบ้านแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายปกครองกับประชาชนและก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในชุมชนอีกด้วย

ร่วมด้วยช่วยกัน!!เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงแขกขุดมันสำประหลังช่วยชาวบ้านลดรายจ่าย

พันจ่าเอกอนุสิทธ์ บัวหุ่ง กล่าวว่า โครงการ อส.สัมพันธ์ เป็นโครงการที่ฝ่ายปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้ดำเนินการขึ้นมาเพื่อเป็นการนำกำลัง อส.กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว เพื่อออกช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะการลงแขกช่วยเหลือเก็บเกี่ยวผลผลิตทางด้านการเกษตรและในช่วงนี้เป็นช่วงที่มันสำประหลังกำลังออกสู่ตลาด ทางอำเภอคำเขื่อนแก้ว จึงได้นำกำลัง อส.ออกช่วยเหลือชาวบ้านเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จเป็นการเร่งด่วนโดยจะมีการตระเวนช่วยเหลือชาวบ้านไปตามพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ร่วมด้วยช่วยกัน!!เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงแขกขุดมันสำประหลังช่วยชาวบ้านลดรายจ่าย
ขณะที่ นายสุบิน เปี่ยมนอง ชาวไร่มันสำประหลัง บอกว่า ตนได้ปลูกมันสำประหลังเอาไว้ในพื้นที่ จำนวน 4 ไร่ ปกตินอกจากจะพากันทำกันเองในครอบครัวแล้วก็จะมีการจ้างแรงงานชาวบ้านเข้าไปช่วยปลูกมันสำประหลังให้ด้วย ค่าจ้างแรงงานตกวันละ 300 บาท ซึ่งถือว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้ค่อนข้างสูงในแต่ละปี แต่ในปีนี้ราคามันสำประหลังค่อนข้างดีกว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมาปัจจุบันราคากิโลกรัมละ 2.25 บาท จึงเป็นโอกาสทองของชาวไร่มันสำประหลังและเมื่อมีกำลัง อส.และกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ามาช่วยลงแขกขุดหัวมันสำประหลังให้ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการดีมากที่จะได้ช่วยลดภาระค่าจ้างแรงงานลงไปอีกทางหนึ่งและคาดว่าในปีนี้ตนจะมีกำไรจากการขายหัวมันสำประหลังได้ไม่ต่ำกว่าไร่ละ7,000 บาท อย่างแน่นอน

ข่าว ไพรทูล บุญมา ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ยโสธร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน