วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจร่วมกับบริษัท AP.Honda จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างไอเดียการการตลาดและวางแผน Event Marketing

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2561  ที่ห้องประชุมเสถียร์เสพย์  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ  จ.พระนครศรีอยุธยา   นายพยุงศักดิ์. คุ้มประสงค์  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและภาครัฐ  เดอะสกายอยุธยา  นางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกัน เปิดงานส่งเสริมการสร้างไอเดียการการตลาดและวางแผน Event Marketing ที่ทางบริษัท AP.Honda จำกัดร่วมกับวิทยาลัยฯจัดขึ้น


 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาด  ผ่านสินค้าจริง สามรถปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการตลาดได้อย่างถูกต้อง   ตามแผนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  โดยมีวิทยากรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย มาร่วมแนะนำและบรรยายการทำงานให้ตรงกับความต้องการบริษัทด้วย

นางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์  เปิดเผยว่า ทางวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯได้ทดลองปฏิบัติงานรวมถึงเชิญหน่วยงานต่าง ๆ จากภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะในด้านอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ซึ่งนักศึกษาจบการศึกษาไปจะสามารถปฏิบัติงานได้ตามต้องการของสถานประกอบการด้วย

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ  ศรีสกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าว ที นิวส์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน