พระสงฆ์โคราชเข้ารับรางวัล “คนดีศรีแผ่นดินตามรอยธรรมราชา”

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุม อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ เจ้าประคุณสมเด็จสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานพิธีมอบรางวัล “คนดีศรีแผ่นดินตามรอยธรรมราชา” แก่ผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งจัดโดย มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ในการนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิและพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงเข้ารับรางวัลเป็นจำนวนมาก ฝ่ายบรรชิตได้แก่ ดร.พระครูสังฆรักษ์สุรเดช อินทวัณโณ หรือที่ชาวต่างชาติและคนทั่วไปรู้จักกันในนาม ครูบากฤษณะ อินทวัณโณ  ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งมากที่ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน จีน ฮ่องกง ฯลฯ

 

โดย มูลนิธิ 100 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ฝ่ายฆราวาส ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ คณะบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อดีต กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเกริกไกร จีระแพทย์ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสมบัติ เมทะนี ดารานักแสดงอาวุโส คุณอภิรดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

 

ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร
ดร.วโรดม ศิริสุข สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM คุณปุณยนุช แซ่เฮ้ง ผู้ซึ่งบริจาคเงินสมทุนสร้างศูนย์บริการโลหิตภาค 5 สภากาชาดไทยกว่า 3 ล้านบาท และเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์สร้างรูปหล่อหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวังน้ำเขียว นอกจากนี้ยังมีบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติกว่า 180 คน เข้ารับรางวัล

ภาพ/ข่าว กัญศลักษณ์ รุ่งสุขประเสริฐ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน