จังหวัดระยอง เดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษา หวังลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา

        เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง มีนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง และนายสุพรรณ หารธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1ให้การต้อนรับฯ โดยมี ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ผู้แทนสถานศึกษาภาครัฐ และเอกชน ผู้แทนส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุมฯ


    พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การที่จัดให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จาก ที่มีพื้นที่เครือข่ายการศึกษาคณะกรรมการอิสระเพื่อสำรวจการศึกษาได้ให้ความจริงกับคณะรัฐมนตรีว่าพื้นที่นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อให้การทำงานของพื้นที่การศึกษาเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ให้มีการจัดทั้งหมด 6 จังหวัดด้วยกัน ระยอง ศรีสะเกษ สตูล เชียงใหม่ กาญจนบุรีและก็จังหวัด 3 ชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะให้ดำเนินการต่อไปได้พื้นที่นวัตกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำและภาคประชารัฐเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มในเรื่องของการคิดนวัตกรรมเพื่อจะไปใช้ในพื้นที่จริง

     ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว เกิดขึ้นจากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ระยองขึ้น เพื่อ    ขับเคลื่อนการศึกษาให้เกิดการบริหารจัดการใหม่ทางการศึกษาในระดับพื้นที่ โดยมีนโยบายเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ระยอง อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับการติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ระยอง ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ระยองด้วย

ภาพ/ข่าว อัจฉรา วิเศษศรี   ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์   จ.ระยอง รายงานจาก ศูนย์ข่าวทีนิวส์ภาคตะวันออก (สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี)


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน