แล้งจัด!! พ่อเมืองพะเยา เดินรณรงค์ชวนประหยัดน้ำ หลังเหลือน้ำใช้อีกแค่ 72 วัน
วันนี้ (15 มี.ค.2559) เวลา 08.00น. ส่วนราชการในจังหวัดพะเยา นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป พร้อมใจกันร่วมเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้คนในจังหวัดพะเยา ให้รู้จักใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้น้ำอย่างคุ้มค่า โดยขบวนเริ่มที่หน้าบริเวณอนุสาวรีย์พญางำเมือง ริมกว๊านพะเยา จากนั้นนาศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินนำขบวนไปแจกแผ่นพับและสติ๊กเกอร์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ไปตามย่านชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักในปัญหาภัยแล้งที่มีผลต่อการเก็บกักน้ำในกว๊านพะเยา

 


สำหรับปริมาณน้ำดิบที่เหลือในกว๊านพะเยา ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 อยู่ที่ 13.58 ล้าน ลบ.ม. เหลือเก็บไว้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ให้กว๊านพะเยา 10 ล้าน ลบ.ม. เหลือไว้ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาเพียง 3.58 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งก็เท่ากับเหลือเวลาอีก 72วัน น้ำสำหรับผลิตน้ำประปาจะหมดไป ในขณะที่บริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำข้างเคียงไม่สามารถผ่องถ่ายน้ำมาช่วยได้แล้ว เพราะแต่ละที่ก็ต้องรักษาระดับน้ำไว้เพื่อระบบนิเวศน์เหมือนกันเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน