หน.วิเชียรแจงยิบ เหตุห้ามออฟโรด 43 คัน เข้าทุ่งใหญ่ฯ ยันชัด "ไม่ได้ห้าม แต่ต้องทำตามระเบียบ"
กรณีเมื่อวันที่ 10 ธ.ค 2561 ร.ต.ท.เอนก คำภิมูล ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า ซึ่งยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก หมู่ 5 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กต่อว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขสป.ไม่อนุญาต ให้รถวิ่งเข้าไปที่รร.บ้านทิไล่ป้า จนต้องยกเลิกกิจกรรมที่กลุ่มคณะ จะนำรถเอาของเข้าไปบริจาคและเลี้ยงอาหารเด็ก

 

 

ความคืบหน้าวันที่ 11ธ.ค.2561 นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เปิดเผยว่าได้เดินทางไปยังกก.ตชด.ที่13ค่ายพระพุทธยอดฟ้า เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจ ในเรื่องการปฎิบัติงานร่วมกันกับพตอ.ทศพร ปทุมยา ผกก.ตชด.ที่13 แต่ไม่พบ เนื่องจากพตอ.ทศพรเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปบ้านทิไล่ป้า เพื่อพูดคุยในเรื่องที่เป็นข่าวนี้

              ผอ.สบอ.3เผยในเรื่องนี้ว่า นายวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตฯทุ่งใหญ่ ได้ทำหนังสือชี้แจงกรณีดังกล่าวระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook และสื่อต่างๆ กรณีครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า ซึ่งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้โพสต์ข้อความในทำนองว่าไม่สามารถขนอาหารกลางวันไปให้นักเรียนกินได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุ่งใหญ่ฯปิดเส้นทาง ทำให้นักเรียนได้รับความเดือดร้อนนั้น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก


โดยนายวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตฯ ขอนำเรียนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวดังนี้

1.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก มีชุมชนชาวกะเหรี่ยงอยู่อาศัยจำนวน 6 หมู่บ้าน โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์ทุ่งใหญ่ฯ ท้องที่บ้านทิไล่ป้า ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

2.การเข้าไปบริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวัน หรือทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุน สถานการศึกษาที่ตั้งอยู่ใน เขตทุ่งใหญ่ฯนั้น สถานศึกษาในพื้นที่เขตทุ่งใหญ่ฯได้ทำความตกลงกับเขตทุ่งใหญ่ฯว่า สถานศึกษานั้นจะพิจารณากลั่นกรอง และทำเอกสารขออนุญาต ผ่านหัวหน้าเขตทุ่งใหญ่ฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยหลังจากนั้นเขตทุ่งใหญ่ฯ จะได้ทำความเห็นและส่งเรื่องไปยัง สบอ.3 (บ้านโป่ง) เพื่อโปรดพิจารณา ให้เข้าทำกิจกรรมตามความประสงค์ต่อไป

 

 

 3.ในแต่ละปี ชาวกะเหรี่ยงตำบลไล่โว่จะจัดงานประเพณี งานฟาดข้าว ซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยง โดยในปี 2561 ได้กำหนดจัดงานดังกล่าวในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ หมู่บ้านทิไล่ป้า โดยการเข้าไปร่วมงานประเพณี งานฟาดข้าวดังกล่าว เขตทุ่งใหญ่ฯไม่เคยขัดข้อง หากจะมีนักท่องเที่ยว หรือกลุ่มจิตอาสาขอเข้าไปร่วมงานประเพณี โดยทางเขตทุ่งใหญ่ฯได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ ในการประชุมอำเภอสังขละบุรี เพื่อให้หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนทราบ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ตลอดมา โดยให้นักท่องเที่ยว หรือบุคคลภายนอก ที่ประสงค์จะร่วมงานฟาดข้าว ดำเนินการขออนุญาต เข้าไปในเขตทุ่งใหญ่ฯให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งทุกฝ่ายทราบดีอยู่แล้ว และสำหรับประชาชน สามารถเข้าไปร่วมงานประเพณีฟาดข้าว ได้ตามวิถีประเพณี มิได้ปิดกั้นแต่อย่างใด

4.ในห้วงวันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 ได้มีคณะท่องเที่ยวกลุ่มจิตอาสา หรือกลุ่มบริจาคสิ่งของ โดยใช้รถยนต์ออฟโรด จำนวน 43 คัน เดินทางโดยใช้เส้นทางด่านเจดีย์สามองค์ ประเทศเมียนมา-ช่องสามัคคี-บ้านปางสนุก เมื่อเดินทางมาถึงจุดตรวจหน่วยพิทักษ์ป่าลังกา แต่ละกลุ่มแจ้งว่าจะขอไปร่วมงานฟาดข้าว ที่หมู่บ้านทิไล่ป้า โดยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่า มีหนังสืออนุญาตให้เข้าพื้นที่เขตทุ่งใหญ่ฯเพียง 1 คณะ รถยนต์จำนวน 1 คัน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน