อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมกันเกี่ยวข้าวในโครงการ ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ(คลิป)
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 12 บ้านหนองเลิง ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ดร.บังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล นายอำเภอประจันตคาม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประกอบกับรัฐบาลที่ได้มีนโยบายส่งเสริม และพัฒนาเรื่องของการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ และเกษตรทางเลือก โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสังคม ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดกิจกรรมปลูกข้าวในพื้นที่แปลงนาสาธิต ของศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 4 ไร่ โดยใช้พันธุ์ข้าวอยุธยา 1 โดยครบ 120 วัน จึงสามารถเก็บเกี่ยวได้ในวันนี้

น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน