กกต.หนองคาย ติวเข้ม อาสาสมัครและผู้ประสานงานอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา
วันที่  14 ธันวาคม 2561 เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมอัศวรรณ  อำเภอเมืองหนองคาย  ว่าที่ ร.ต. ดร.สัมพันธ์  แสงคำเลิศ  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครและผู้ประสานงาน อาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา กิจกรรมสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

 

 

 

 

 

 

กกต.หนองคาย ติวเข้ม

พ.ต.ท. วีรภัทร  สมีกลาง  พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม  สำนักงาน กกต.หนองคาย  กล่าวว่า  ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ  ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561,  ระดับจังหวัด วันที่   22 ธันวาคม 2561 และระดับประเทศในวันที่ 27 ธันวาคม 2561  ซึ่งการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการได้มาที่แตกต่างไปจากเดิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กกต.หนองคาย ติวเข้ม อาสาสมัครและผู้ประสานงานอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน