รัฐบาลชูโมเดลเศรษฐกิจใหม่ส่ง รมต.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทย์ ชี้แจงทำความเข้าใจ
   วันนี้เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมเกษม  ลิ่มวงศ์  คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะผู้บริหารอาจารย์  นักวิจัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พร้อมด้วยเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคใต้  ภาคอุตสาหกรรมหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์​ เมษินทรีย์​  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทย์  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และติดตามความก้าวหน้างานวิจัยภายใต้การสนับสนุน innovation Hub และ Big Rock  ปี  2560  และฟังการบรรยาย BCG  สู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน      หนึ่งในโครงการ BCG in Action @ southern of Thailand : ด้ามขวาน 4.0 นอกจากนี้ท่านรัฐมนตรียังได้ชี้แจงถึงโมเดลเศรษฐกิจ BCG พร้อมรับฟังข้อเสนอเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

                                                                                                                


       ทางด้าน​ ดร.สุวิทย์​ เมษินทรีย์​  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ กล่าวว่า​ ข้อเสนอ​ BCG in Action ที่ประชาคมวิจัยร่วมกันจัดทำมานี้จะส่งเสริมการนำไปยกระดับผลิตภัณฑ์เดิมซึ่งใช้เทคโนโลยีไม่สูง​  แต่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากและเป็นรากฐานของเศรษฐกิ​จไทย​  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อย​  ผู้ประกอบการ​ SME​ หรือชุมชน​ เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศทั้งระบบให้สูงขึ้น​  ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง​  ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนและนวัตกรรม​การจัดการ​  ที่จะนำไปสู่การลดต้นทุน​ และเพิ่มผลผลิต​ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมผู้ประกอบการส่วนยอดพีระมิด  ที่มีความพร้อมสูง  มีกำลังลงทุนในเทคโนโลยี  พร้อมรับความเสี่ยง  แม้จะมีจำนวนน้อย  แต่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูง  และจะเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคต  ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมสูงขึ้นหรือเป็นผู้สร้างนวัตกรรม  มุ่งเป้าสู่การเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีและนวัตกรรม  แทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ   โดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตเกษตร 3-5 เท่ารวมถึงจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจชีวภาพจากมูลค่า 3 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของ GDP ในปี 59 และเพิ่มเป็น 4.3 ล้านล้านบาท  หรือร้อยละ 25 ของ GDP ในปี 2566

                                                                                                                   


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน