กรมชลประทานจัดการประชุมปฐมนิเทศ โครงการสำรวจออกแบบโครงการระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก
ที่ห้องประชุม นันทภรณ์ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท​  นายสำราญ  นันทนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน ในการเปิดงานประชุมปฐมนิเทศโครงการงานจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสักจังหวัดชัยนาท โดยมี นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายนิวัติ  ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมในการประชุม และมี นายพิเชษฐ์  ศุภฤกษ์  ผู้อำนวยการส่วนออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมกรมชลประทานเป็นผู้แทนกรมชลประทาน รวมถึงมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการกว่า 100 คนเข้าร่วมประชุม

 


นายพิเชษฐ์  ศุภฤกษ์  ผู้อำนวยการส่วนออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการ สำรวจออกแบบโครงการระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก เป็น 1 ใน 9 แผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งเป็นการสำรวจออกแบบ คลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสัก ปรับปรุงคุณภาพคลอง ให้สามารถระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงแม่น้ำป่าสักได้ไม่น้อยกว่า 930 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมที่ระบายน้ำได้ 120 ลูกบากศ์เมตรต่อวินาที  โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มต้นที่ประตูระบายน้ำมโนรมย์จังหวัดชัยนาทและไปสิ้นสุดที่เขื่อนพระราม 6 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทางรวม 133 กิโลเมตร และสำรวจออกแบบจากประตูระบายน้ำมโนรมย์ถึงประตูระบายน้ำช่องแคจังหวัดลพบุรีระยะทาง 46.5 กิโลเมตร รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ประตูระบายน้ำให้เป็นเส้นทางจักรยานมีพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งโครงการดังกล่าว มีเวลาในการออกแบบโครงการ 330 วันตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562    ทั้งนี้ แผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทั้ง 9 แผน กรมชลประทาน ได้วางแผนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ตั้งแต่ช่วงปี 2555 โดยทั้ง 9 โครงการประกอบด้วยการ เพิ่มประสิทธิภาพคลองเดิม การขุดคลองขึ้นใหม่ และการจัดพื้นที่รับน้ำนอง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน