อดีตพนักงานบริษัทฯ หันมาปลูกผักสลัดไร้ดินส่งขายขึ้นห้างและลูกค้าทั่วไป ขายดิบขายดีสร้างระบบปลูกเองลดต้นทุนการผลิต
เกษตรกรหนุ่ม หัวใจเกษตร อดีตพนักงานบริษัทฯ ได้ผันตัวเองมาทำการเกษตร พร้อมครอบครัวที่บ้านเกิด ด้วยการปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ หรือ ผักไร้ดิน ส่งขายขึ้นห้าง และขายให้กับลูกค้าทั่วไป จำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 100 บาท ขายดิบขายดี เป็นที่ต้องการของตลาด และผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

อดีตพนักงานบริษัทฯหันมาปลูกผักสลัดไร้ดินส่งขายขึ้นห้างและลูกค้าทั่วไปขายดิบขายดีสร้างระบบปลูกเองลดต้นทุนการผลิต

นายสุพจน์ น้อยทอง เกษตรกรหนุ่มคนรุ่นใหม่ หัวใจเกษตร อดีตพนักงานบริษัทฯ ที่จังหวัดระยอง ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิด ที่บ้านคำเกิด ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยครอบครัว เพื่อมาทำการเกษตร ตามที่ตนเองชื่นชอบ ด้วยการหันมาปลูกผักสลัดพันธุ์ กรีนโอ๊ค และเรดโอ๊ค ไฮโดรโปนิกส์ หรือ ผักไร้ดิน ส่งขายขึ้นห้าง ในตัวจังหวัดยโสธรเอง และขายให้กับลูกค้าทั่วไป จำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 100 บาท ขายดิบขายดี เป็นที่ต้องการของตลาด และผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผักปลอดสาร ช่วงนี้ต้องเร่งขยายกิจการ ขยายพื้นที่ในการเพาะปลูก ผักสลัดไร้ดิน เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า โดยใช้พื้นที่หน้าบ้าน และหลังบ้าน จัดทำโรงเรือนในการเพาะปลูก

อดีตพนักงานบริษัทฯหันมาปลูกผักสลัดไร้ดินส่งขายขึ้นห้างและลูกค้าทั่วไปขายดิบขายดีสร้างระบบปลูกเองลดต้นทุนการผลิต

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน