พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เล็งของบ ยุทธศาสตร์จังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1,177 ล้าน เพื่อใช้พลังงานโซล่าเซลล์
   นางสาวพัฒน์​นรี​ กมลสุรเชษฐ์​ พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดเผยว่า ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เตรียมของบยุทธศาสตร์จังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1177 ล้านบาท เพื่อใช้พลังงานโซล่าเซลล์ ลดการใช้ ไฟฟ้า ให้กับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและประปาหมู่บ้านจำนวน 118 สถานี ทั่วจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจะใช้พลังงานโซล่าเซลล์ ลงไปติดตั้งงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน 118 สถานี ของจังหวัดอุตรดิตถ์จัดทำโครงการตัวอย่างที่เทศบาลตำบลป่าเซ่าใช้พลังงานโซล่าเซลล์ร่วมกับไฟฟ้างบประมาณ 7 ล้านบาท คาดว่าจะผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ได้ประมาณ 100 กิโลวัตต์โดยใช้ระบบออนกริด เมื่อมีแสงแดดจะใช้โซล่าเซลล์ เป็นตัวรับพลังงานและแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า เพื่อเป็นตัวดึง น้ำขึ้น ถ้าไม่มีแดดระบบ ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์จะตัดอัตโนมัติแล้วกลับไปใช้กระแสไฟฟ้าตามเดิม หลังจากตัวอย่างที่เทศบาลตำบลป่าเซ่าเสร็จสิ้นลงจะให้ทางนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาศึกษาดูงานและถ้าสนใจก็สามารถที่จะเขียนโครงการผ่านทางอำเภอและตรงต่อมายังจังหวัดได้

 

 

 


จุดคุ้มทุนสามารถลดค่าน้ำมันลงได้ประมาณ 500 บาทต่อเดือนต่อไร่พื้นที่ที่ใช้น้ำ 15 ไร่ต่อแห่ง จะคืนทุน 70 เดือนหรือ 6 ปีขึ้นไปปรับประโยชน์ที่ได้รับสามารถลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้า 2 สามารถลดต้นทุนการใช้น้ำมันและลด ภาวะโลกร้อนสามารถเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร 4 สร้างให้ชุมชนที่ฝึกทักษะด้านการบริหารจัดการแบบกลุ่ม 5 สามารถมีเงินออมเพื่อนำไปบริหารจัดการในสิ่งอื่นในชุมชนที่ยังขาดแคลนซึ่งในขณะนี้ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดได้จัดทำแผนของร่วมงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อเกษตรปีงบประมาณ 2561

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง