กต.ตร.ปากพนังแจกหมวกแก๊ปให้ อส.ตร. 132 คนใช้ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561-เผยชุด กต.ตร.ต้นแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราช
(22 ธ.ค.) นายสมเกียรติ ทิศนุ่น ประธาน กต.ตร.สภ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า กต.ตร.สภ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาตนและคณะกรรมการ กต.ตร.ทุกท่านได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจรวมทั้งอาสาสมัครตำรวจบ้าน หรือ อส.ตร. อย่างต่อเนื่อง และผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและ อส.ตร.สภ.ปากพนัง สามารถดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ไดอย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับการยอมรับชื่นชมจาก กต.ตร.นครศรีธรรมราช ให้ กต.ตร.สภ.ปากพนัง เป็น กต.ตร.ต้นแบบในการบริหารจัดการองค์กร กต.ตร.

 


ในส่วนของ อส.ตร.สภ.ปากพนัง นั้นทาง กต.ตร.และ สภ-.ปากพนัง ได้มีการจัดฝึกอบรมทั้งภาควิชาการ ภาคปฏิบัติให้กับ อส.ตร.อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การแต่งกายในการร่วมปฏิบัติหน้าที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทาง กต.ตร. สภ.ปากพนัง ได้มีการจัดหางบประมาณมาสนับสนุนจัดซื้อชุดเครื่องแบบ อส.ตร.สภ.ปากพนัง และแจกจ่ายให้กับ อส.ตร.ทุกคน และในปัจจุบันมี อส.ตร.ทั้งผู้หญิงและผู้ชายในพื้นที่ อ.ปากพนังครบทุกตำบลรวมจำนวน 132 คน แต่ละตำบลมีระเบียบ วินัย และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกิจการของตำรวจได้เป็นอย่างดี  และมีส่วนสำคัญในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ อ.ปากพนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน