เมืองคอน น้ำยังท่วมหนักใน 7 อำเภอลุ่มน้ำปากพนัง ปชช.กว่า 2.2 แสนคนเดือดร้อน ปภ.ระดมจิตอาสาผลิตน้ำบรรจุ 10,000 ขวดแจกจ่ายช่วยเหลือ
(24 ธ.ค.) สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในขณะนี้ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ 7 อำเภอ รวม 75 ตำบล 657 หมู่บ้าน 105 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 8.4 หมื่นครัวเรือน หรือกว่า 2.2 แสนคน ได้แก่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, อำเภอเชียรใหญ่, อำเภอหัวไทร, อำเภอชะอวด, อำเภอปากพนัง, อำเภอสิชล และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ปัจจุบันระดับน้ำสูงประมาณ 0.10-0.40 เมตร

                วันเดียวกันนี้ (24 ธ.ค.)ที่ห้องปฎิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมหารือกับนายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายวานิช แก้วประจุ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยเฉพาะเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อาทิ พื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ที่ลุ่มต่ำตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่และอำเภอหัวไทร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม  

                นายวานิช แก้วประจุ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ในขณะนี้ปริมาณในทุกพื้นที่ได้ลดระดับเข้าสู่ภาวะปกติ ยังคงเหลือปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ เขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังบางแห่งที่ระดับยังคงท่วมขังสูง ซึ่งทางโครงการชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำการสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ยังได้ระบุอีกว่า ขณะนี้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสมีปริมาณน้ำเพียงร้อยละ 79-80 สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกประมาณ 20% ซึ่งการระบายน้ำได้ดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ทั้งนี้เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในระดับที่เหมาะสม โดยปัจจุบันยังมีเครื่องสูบน้ำที่เดินเครื่องอยู่จำนวน 17 เครื่อง จากจำนวนเครื่องสูบที่ติดตั้งไว้ทั้งสิ้น 45 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 18 เครื่อง จากจำนวนเครื่องผลักดันน้ำทั้งสิ้น 63 เครื่อง

 

 


ส่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ในห้วงที่ผ่านมา และร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมพร้อมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรแห่งชาติ คณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการงานเกษตรแห่งชาติ และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมและรายงานความช่วยเหลือ

                จากนั้นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเกษตรกรฟาร์มโคนม ของนายอนันต์ หอมยิ่ง ในพื้นที่ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่ได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรของตนเอง โดยการลดพื้นที่เพาะปลูกยางพารา ประมาณ 30 ไร่ มาดำเนินงานด้านปศุสัตว์ จัดเลี้ยงโคนม เป็นอาชีพหลักเพื่อสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่ครอบครัว ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีกรมปศุสัตว์ การยางแห่งประเทศไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสนับสนุนเพื่อให้เป็นฟาร์มต้นแบบ และขยายผลไปยังเกษตรกรชาวสวนยางรายอื่นๆ ในพื้นที่ ต่อไป

                หลังจากนั้นนายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะจะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ที่ยังคงมีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมส่งมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประกอบด้วย หญ้าแห้ง จำนวน 200 ฟ่อน น้ำหนักประมาณ 4 ตัน อาหาร TMR จำนวน 50 กระสอบ หรือประมาณ 1 ตัน และถุงยังชีพปศุสัตว์ จำนวน 50 ชุดแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วย

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน