เปิดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ "ไร่เขาบัวทอง" กลางหุบเขารับลมหนาวเที่ยวช่วงปีใหม่ วันเดียวเที่ยวคุ้ม ชมศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9
 เปิด// แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ณ.ไร่เขาบัวทอง กลางหุบเขารับลมหนาวเที่ยวช่วงปีใหม่ วันเดียวเที่ยวคุ้ม ชมศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร"  ทุ่งทานตะวัน  รูปหุ่นฝาง  วิถีการเลี้ยงโคนมของชาวบ้าน   

วันที่25 ธันวาคม 2561​  เวลา  11.00 น .นายเกียรติศักดิ์​ ตรงศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการเปิดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ กลางหุบเขา ในพื้นที่เป็นที่ชมแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรพอเพียงแห่งใหม่และทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง​ ครบวงจร ทุ่งทานตะวัน  รูปหุ่นฝาง  วิถีการเลี้ยงโคนมพื้นที่กว่า 109 ไร่  หมุ่ที่ 4 ต. มวกเหล็ก อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี  โดยมีหน่วยงานข้าราชการ พร้อม  นาย​ บัญชา​ เหล่าอุดมกุล​ ผู้บริหารไร่เขาบัวทอง และชาวบ้านในพื้นที่ ให้การต้อนรับ  ได้เผยว่าพื้นที่ดินดังกล่าวนั้น ตนเองได้​ แบ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฏีใหม่ในเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อกว่า80 ไร่โดยแบ่งเป็นการเลี้ยงสัตว์หลายชนิดเช่นวัว​กระเบือ แพะ​ แกะไก่​  มี การอนุรักษ์ควายไทยโดยจัดสถานที่คอกควายไทย  ส่วนในพื้นที่เหลือนั้นตนได้จัดเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีการปลูกทุ่งทานตะวันหลายสิบไร่ ซึ่งออกดอกบานเหลืองอร่ามเต็มทุ่งดอกใหญ่  ชมรูปปั้นหุ่นฝางข้าว วิถีชาวนา พร้อมด้วยภาควิชาการเกษตร ชมทุ่งแหล่งน้ำแปลงเกษตรไว้ศึกษาดูงานการเรียนรู้มีแปลงปลูกผักปลอดสารพิษนาๆชนิดซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาผักผ่อนในพื้นที่ อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี  เข้ามาเรียนรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

 

 

 


    นาย​ บัญชา​ เหล่าอุดมกุล ผู้บริหาร “ไร่เขาบัวทอง” เผยต่อว่า พื้นที่ด้านการเกษตรกรรม  ของ “ไร่เขาบัวทอง” นั้น  ได้รับการดูแลและสนับสนุนการดูแลการให้กำลังใจโดยภาครัฐร่วมภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกันพัฒนาพื้นที่ร่วมจัดทำโดยมีประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมเข้าทำงานใช้แรงงานของคนในพื้นที่  ช่วยกันพัฒนากันเองโดยมาเรียนรู้การเกษตรสามารถนำมาดำรงชีวิตผ่านวิกฤตเศรษฐไปให้ได้และสร้างราย ได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้นและประกอบ อาชีพและสร้างรายได้ในพื้นที่  ทางไร่เขาบัวทอง  ได้มีแนวทางสนับสนุนช่วยเหลือให้เกษตรกร เข้ามาประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้ครอบครัวมากได้อีกด้วยไม่มีค่าตอบแทน 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน