สนง.ขนส่งกำแพงเพชรคุมเข้ม เปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ที่บริเวณจุดตรวจบังคับใช้กฎหมาย บริเวณฝั่งตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรทรงธรรม ตำบลทรงธรรมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ. ศ.2562

นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่าศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยใช้ชื่อการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2562โดยได้กำหนดการจักกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 โดยปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงโดยจัดให้มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการคือการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถและการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ เช่น ให้การบริการผ้าเย็น น้ำดื่มกาแฟแจกแผ่นพับแนะนำเส้นทาง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจเช็คสภาพรถ และซ่อมรถยนต์ ตลอดจนมีศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน ระหว่างเดินทางเป็นต้น 

สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมเทศกาลปีใหม่ 2562

ทั้งนี้เพื่อสร้างความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ทั้งช่วยป้องกันและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจัดตั้งจุดตรวจความพร้อมและให้บริการ 2 จุด คือ บริเวณขาออกจากกรุงเทพฯ ด้านซ้ายทางขาออกบริเวณหน้าฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานกำแพงเพชร และฝั่งตรงข้ามหน่วยบริการตำรวจทางหลวงทรงธรรม ทางขาเข้ากรุงเทพฯ ด้านซ้ายทางขาเข้าบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรทรงธรรม  ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติงานเป็นการบูรณาการตั้งจุดตรวจความพร้อมร่วมกันระหว่างหน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชรได้แก่ กองบังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลทรงธรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้แก่แขวงทางหลวงกำแพงเพชร แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร หน่วยงานในสังกัดกรมการขนส่งทางบกได้แก่สำนักงานขนส่งจังหวัด ตลอดช่วงคุมเข้ม 7 วัน

 

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน